1 Peter 5

1ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ϣⲃ̅ⲣⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲕϩⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 2ϫⲉ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲟϩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲧⲟⲣ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϩⲛⲏⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓϩⲏⲩ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲣⲟⲧ. 3ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲧⲩⲡⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲟϩⲉ. 4ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲱⲥ. ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙⲉϥϩⲱⲥⲃ̅. 5ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉ[ⲣⲟⲥ]. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϫⲉⲗⲉϫⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ. ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲟⲩⲃⲉⲛ̅ⲛ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ. ϥϯ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲉⲛⲉⲧⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ. 6ⲑⲃ̅ⲃⲓⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϭⲉ ϩⲁⲧϭⲓϫ ⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲁⲣⲉϥϫⲉⲥⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅. 7ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 8ⲛⲏⲫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲧⲓⲇⲓⲕⲟⲥ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥⲉⲗϩⲏⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓⲙⲟⲩⲓ. ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲱⲙⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ. 9ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲟⲛ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 10ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲓⲥ̅. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲕⲟⲩⲓ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲥⲃ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ϥϯϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛϥ̅ϯⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. 11ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ. 12ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲗⲓⲁⲛⲟⲥ ⲡⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲟⲛ. ⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲉⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. 13ⲥϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲉⲕⲗⲉⲕⲧⲏ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ. 14ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ. ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧϩⲙ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅.

ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ
Copyright information for CopSahHorner