1 Thessalonians 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲩⲥ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ· 2ⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲛ̅ⲱϫⲛ̅. 3ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲡϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲙⲛ̅ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ. 4ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅ 5ϫⲉ ⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲧⲕⲉϭⲟⲙ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲛⲁϣⲱϣ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 6ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 7ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓ̈ⲁ. 8ⲛ̅ⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲥⲟⲉⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓ̈ⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲥⲣ̅ⲥⲟⲉⲓⲧ ϩⲛ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ. 9ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲉⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲉⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲉ. 10ⲁⲩⲱ ⲉϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ.
Copyright information for CopSahHorner