1 Thessalonians 2

1ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϣⲟⲩⲉⲓⲧ. 2ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩϫⲛⲁⲛϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟϣⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲁⲛⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲅⲱⲛ. 3ⲡⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲏ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲟϥ. 4ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϩⲱⲥ ⲉⲛⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. 5ⲙ̅ⲡⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉϩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲕⲱⲣϣ̅ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲧⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. 6ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲉ. 7ⲉⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϩⲣⲟϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲑⲁⲗⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ. 8ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲛⲁⲛ ⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲕⲉⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ. 9ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛⲙ̅ⲕⲁϩ ⲉⲛⲣ̅ϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 11ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲓⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ. 12ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲟⲗⲥⲗ̅. ⲉⲛⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ· 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲛ̅ⲱϫⲛ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲉⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. 14ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲱⲛ ⲉⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲉⲡⲛⲉⲩϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϯⲙⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 15ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲛ. ⲛ̅ⲥⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. 16ⲉⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲥⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲧⲟⲣⲅⲏ ϣⲁⲃⲟⲗ. 17ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲁⲛⲣ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϩⲟ ϩⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲁⲛ. ⲁⲛϭⲉⲡⲏ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣ 18ϫⲉ ⲁⲛⲣ̅ϩⲛⲁⲛ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅· ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯϫⲣⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. 19ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲏ̅ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲉ. ⲏ̅ ⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ. ⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ. 20ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲉⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲣⲁϣⲉ.
Copyright information for CopSahHorner