1 Thessalonians 3

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲉϣϭⲱ. ⲉⲁⲛⲣ̅ϩⲛⲁⲛ ⲉϣⲱϫⲡ̅ ⲙⲁⲩⲁⲁⲛ ϩⲛ̅ⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ. 2ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲉⲛⲥⲟⲛ. ⲡⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲡⲥ̅ ϩⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ 3ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲕⲓⲙ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲕⲏ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ. 4ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲛϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛϣⲣ̅ⲡϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ· 5ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲉϣϭⲱ ⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲁϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲡⲓⲣⲁⲍⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲛϩⲓⲥⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ. 6ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲛ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 7ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲉϫⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 8ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲧⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 9ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲧⲟⲩⲉⲓⲟϥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 10ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 11ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛϩⲓⲏ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 12ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 13ⲉⲡⲧⲁϫⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ϩⲛ̅ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ·
Copyright information for CopSahHorner