1 Thessalonians 4

ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲣ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲛⲧⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲉⲧⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲥⲃⲟ ⲉⲕⲁⲡⲉϥⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲓⲙⲏ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲑⲟⲥ ⲁⲛ ⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲙ̅ⲣ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲓ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ϥⲉϭⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲃ. ϫⲉ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲕⲃⲁ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲙⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲩϫⲱϩⲙ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉϥⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙ̅ⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲏⲧⲛ̅· ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. 10 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣ̅ϩⲟⲩⲟ. 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲟⲩⲣⲟⲧ ⲉⲥϭⲣⲁϩⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓϩⲣⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϭⲓϫ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. 12 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲥⲁⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲡⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲁϩⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ· 13 ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲧ<ⲣⲉⲧⲛ̅>ⲣ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲗⲩⲡⲓ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 14 ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ϩⲱⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ϥⲛⲁⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 15 ⲉⲛϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. 16 ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲑⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. 17 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱϫⲡ̅ ⲥⲉⲛⲁⲧⲟⲣⲡⲛ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲁⲏⲣ. ⲁⲩⲱ ⲧⲛ̅ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 18 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ·
Copyright information for CopSahHorner