1 Thessalonians 5

ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ. ⲙⲛ̅ⲡⲱⲣϫ̅. ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛⲏⲩ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡⲛ̅ϣⲱⲡ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲁⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲉⲉⲧ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲣ̅ⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲡⲕⲁⲕⲉ. ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲏⲫⲉ. ⲛⲉⲧⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲧⲁϩⲉ ⲉⲩⲧⲁϩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲙⲁⲣⲛ̅ⲛⲏⲫⲉ ⲉⲁⲛϯ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲙ̅ⲡϩⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲙⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲓⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲁ ⲛ̅ⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲁⲛ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲣⲅⲏ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲧⲁⲛϩⲟ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ 10 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲓⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ· 11 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱⲧ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲣⲏⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ· 12 ⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅. 13 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩϩⲱⲃ. ⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ· 14 ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛⲓⲁⲧⲥⲃⲱ. ⲥⲉⲡⲥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ϣⲏⲙ. ϥⲓ ϩⲁⲛⲉⲧϭⲟⲟⲃ. ϩⲣⲟϣ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 15 ϭⲱϣⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲡⲱⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 16 ⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 17 ϣⲗⲏⲗ ⲁϫⲛ̅ⲱϫⲛ̅. 18 ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 19 ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲉⲛⲁϥ. 20 ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲥⲟϣϥⲟⲩ. 21 ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 22 ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ· 23 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉϥⲉⲧⲃ̅ⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲟϫ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲯⲩⲭⲏ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲙⲁ ⲁϫⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 24 ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲉⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲥ 25 ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲗⲏⲗ ϩⲱⲱⲛ ϩⲁⲣⲟⲛ. 26 ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. 27 ϯⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲱϣ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 28 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲉⲓⲥ· ⲁ̅·
Copyright information for CopSahHorner