1 Timothy 1

ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ. ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡϩⲁⲕ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ· ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲕ̅ ⲉⲧⲣⲉⲕϭⲱ ϩⲛ̅ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ϫⲉ ⲉⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲧⲙ̅ϯϭⲉⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ϫⲓϩⲣⲁⲩ ⲉⲛⲓϣϥⲱ ⲙⲛ̅ⲛⲓϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϫⲱⲙ ⲉⲧⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩϩⲁⲏ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧϯ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲧⲟⲓⲕⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ· ⲡϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲙⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲛⲥⲉⲛⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩ· ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲁⲁϥ ϩⲓⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲕⲏ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲛ̅ⲛⲉⲧϫⲁϩⲙ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲃⲏⲧ. ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲉϣⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲉϣⲙⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥϩⲉⲧⲃ̅ⲣⲱⲙⲉ. 10 ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟⲣⲛⲟⲥ. ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲙⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ. ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥϭⲉⲧⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓϭⲟⲗ. ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. ⲙⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ 11 ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲉⲣⲟϥ· 12 ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲉⲧϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲁϥⲟⲡⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲉⲁϥⲕⲁⲁⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 13 ⲉⲉⲓⲟ ⲛ̅ϫⲁⲧⲟⲩⲁ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲇⲓⲱⲕⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲱϣ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲟⲥ· 14 ⲁⲥⲁϣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· 15 ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲛⲓⲙ. ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉϩⲙ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲩϣⲟⲣⲡ̅. 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲛⲁ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲉⲧⲣⲁⲣ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 17 ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲡⲁⲧⲧⲁⲕⲟ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲁϥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 18 ⲧⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ϯⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲉⲧⲧⲁϩⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ϫⲉ ⲉⲕⲉϩⲟⲕⲕ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ. 19 ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲕ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲥⲓⲛⲏⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲁⲩϣⲉ ⲛ̅ϩⲁⲥⲓⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 20 ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲁⲓⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ϫⲓⲟⲩⲁ·
Copyright information for CopSahHorner