1 Timothy 2

1ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲗⲏⲗ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲱⲃϩ̅. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. 2ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲁϩⲉ ⲉϥⲥϭⲣⲁϩⲧ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲟⲣⲕ̅ ϩⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲛⲓⲙ. ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ. 3ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ϥϣⲏⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. 4ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲉϣⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲱⲛϩ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. 5ⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ 6ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲉ ϩⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲡⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ 7ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲕⲏⲣⲩⲝ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲛ̅ϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁϩ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲉ· 8ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϣⲗⲏⲗ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲟⲣⲅⲏ ϩⲓⲙⲟⲕⲙⲉⲕ· 9ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉⲩⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥϭⲣⲉϩⲧ̅. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲓⲡⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲥⲁⲛⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲱⲗⲕ̅ ⲁⲛ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲉⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ. 10ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 11ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲁⲣⲉⲥϫⲓⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛⲓⲙ. 12ⲛ̅ϯϯⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ⲉϯⲥⲃⲱ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲣ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ· 13ⲁⲇⲁⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲗⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲩϩⲁ. 14ⲁⲩⲱ ⲁⲇⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲥⲓⲥ. 15ⲥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ. ⲉⲩϣⲁⲛϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲙⲛ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ·
Copyright information for CopSahHorner