1 Timothy 3

1ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣ̅ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϥⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. 2ϣ̅ϣⲉ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟϥ ϩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ. ⲉⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲧⲟⲣϩ̅ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ. ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ϣⲙ̅ⲙⲟ. ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ. 3ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥϯϩⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲛⲟⲩⲛⲟϣⲥϥ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩϩⲁⲕ ⲡⲉ. ⲉⲛⲟⲩⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ. 4ⲉϥⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ. 5ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ϥⲛⲁϥⲓⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲛ̅ⲟⲩⲧⲱϭⲉ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲁⲛ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛϥ̅ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. 7ϣ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ· 8ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲛⲟⲥ ⲉⲙⲉⲩϫⲉϣⲁϫⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲛ̅ⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ⲣⲉϥⲥⲉϩⲁϩ ⲛ̅ⲏⲣⲡ̅. ⲉⲛϩⲉⲛⲙⲁⲓ̈ϩⲏⲩ ⲛ̅ϣⲗⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲉ. 9ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲧⲃ̅ⲃⲏⲩ. 10ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲉⲓ ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 11ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲛⲏ ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲉⲩⲛⲏⲫⲉ. ⲉⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ· 12ⲛ̅ⲇⲓⲁⲕⲱⲛ ⲙⲁⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲉⲩⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲏⲉⲓ. 13ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϣⲓ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· 14ⲛⲁⲓ̈ ϯⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲓ̈ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲉⲓ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 15ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲱⲥⲕ̅ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲏⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲡⲉⲥⲧⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. 16ⲁⲩⲱ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲟⲩⲙⲉⲛⲱⲥ. ⲟⲩⲛⲟϭ ⲡⲉ ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁϥⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ·
Copyright information for CopSahHorner