1 Timothy 4

1ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲣⲏⲧⲱⲥ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ. ⲟⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛⲁⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲩⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲩ ⲉϩⲉⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ. 2ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲉϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲟⲗ. ⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲣⲟⲕϩ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 3ⲉⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲡϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲟⲩⲟⲟⲙ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲛⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ϫⲓⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲙⲉ. 4ⲥⲱⲛⲧ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲧⲥ̅ⲧⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. 5ϣⲁⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲙⲛ̅ⲡⲉϣⲗⲏⲗ. 6ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ <ⲛ̅>ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲕⲥⲁⲛⲁϣⲧ̅ ϩⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲥ. 7ⲛⲓϣⲃⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. 8ⲧⲅⲩⲙⲛⲁⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲡⲁⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ· 9ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲓⲙ. 10ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ϩⲟⲥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ. ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 11ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϯⲥⲃⲱ. 12ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ. ⲁⲗⲗⲁ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ. ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϩⲙ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ 13ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲡⲱϣ ϣⲁⲛϯⲉⲓ. ⲉⲡⲥⲟⲡⲥ̅. ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ. 14ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 15ⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 16ϯϩⲧⲏⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϭⲱ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ. ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲕ.
Copyright information for CopSahHorner