1 Timothy 5

ⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲛⲟϣⲥⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲱⲥ ⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲛ. ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲙⲁⲁⲩ. ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲛⲉ. ϩⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛⲓⲙ. ⲧⲁⲓ̈ⲉⲛⲉⲭⲏⲣⲁ. ⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲛⲁⲙⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ϣⲏⲣⲉ. ⲏ̅ ϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲓⲥⲃⲱ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉϣⲙ̅ϣⲉⲡⲉⲩⲏⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲏⲡ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲉⲉⲧ ⲟⲩⲁⲁⲧⲥ̅ ⲉⲥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲧⲉⲧⲥⲡⲁⲧⲁⲗⲁ ⲇⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲥⲟⲛϩ̅. ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲁϩⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲛϥ̅ϥⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ. ⲙⲁⲗⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁⲡⲉϥⲏⲉⲓ. ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲧⲉⲭⲏⲣⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲟⲡⲥ̅ ⲉⲛⲥ̅ⲙ̅ⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲉⲁⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 10 ⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ϫⲉⲛⲁⲥⲥⲁⲛϣ̅ⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ. ϫⲉⲛⲁⲥϣⲡ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲣⲟⲥ. ϫⲉⲛⲁⲥⲉⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ϫⲉⲛⲁⲥⲣⲱϣⲉ ⲉⲛⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ. ϫⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ· 11 ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ⲇⲉ ϣⲏⲙ ⲛ̅ⲭⲏⲣⲁ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲏⲣ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϣⲁⲩⲟⲩⲉϣϫⲓϩⲁⲓ̈. 12 ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲡ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲛ̅ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 13 ϩⲁⲙⲁ ⲇⲉ ⲥⲉϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲣ̅ⲁⲣⲅⲟⲥ. ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲉⲛⲏⲉⲓ. ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲁⲣⲅⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲕⲉϣⲟⲩϣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲉϥⲧⲱϩ ⲉⲩϫⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ· 14 ϯⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲓϩⲁⲓ̈ ⲉϫⲡⲉϣⲏⲣⲉ. ⲉⲣ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲡⲉⲩⲏⲓ. ⲉⲧⲙ̅ϯⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 15 ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. 16 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲏ ⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲥ̅ⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲙⲁⲣⲉⲥⲣⲱϣⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩϩⲣⲟϣ ⲉⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣⲱϣⲉ ⲉⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲛⲁⲙⲉ· 17 ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲡⲣⲟϩⲓⲥⲧⲁ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲉⲓⲟ ⲉϥⲕⲏⲃ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲧϩⲟⲥⲉ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ. 18 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕϣⲧⲃ̅ⲟⲩⲙⲁⲥⲉ ⲉϥϩⲉⲓ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ. 19 ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲓⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲓⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ̅ ϣⲟⲙⲛⲧ̅ 20 ⲛⲉⲧⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲡⲓⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ· 21 ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ̅. ϫⲉ ⲉⲕⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁϫⲛ̅ϩⲁⲡ ⲛⲅ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩϫⲓϩⲟ. 22 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓ ⲉϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲛⲛⲟⲩⲕ ⲁⲛ ⲛⲉ. ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲕⲟⲩⲁⲁⲃ. 23 ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲥⲉⲙⲟⲟⲩ ϭⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲛ̅ⲏⲣⲡ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕⲥⲧⲟⲙⲁⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲕϣⲱⲛⲉ ⲉⲧⲟϣ. 24 ⲉⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. 25 ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲕⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛⲁϣϩⲱⲡ ⲁⲛ.
Copyright information for CopSahHorner