1 Timothy 6

ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲛⲁϩⲃⲉϥ. ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙⲁⲣⲟⲩⲧⲁⲓ̈ⲉⲛⲉⲩϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲟ ⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛⲧⲉⲥⲃⲱ. ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩϩⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ϫⲉ ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϫⲉ ϩⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛⲉⲧϭⲟⲗϫ̅ ⲙ̅ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ. ⲡⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛϥ̅ϯ ⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟ ⲛ̅ϣⲓϭ ⲉϩⲉⲛϣⲓⲛⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣⲁⲣⲉⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϯⲧⲱⲛ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ. ϩⲉⲛϩⲃⲏⲟⲩⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲩⲧ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩϩⲟⲩⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱϣⲉ· ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁϣϫⲓⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉϩⲣⲉ. ⲙⲛ̅ⲑⲃ̅ⲥⲱ. ⲛⲁⲓ̈ ⲣⲱϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ. ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲣϭⲥ̅. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ̅ⲃⲟⲟⲛⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲱⲙⲥ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲱⲣⲙ̅. 10 ⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϩⲉⲛϣⲥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. 11 ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲑⲩⲡⲟ<ⲙⲟ>ⲛⲏ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ. 12 ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϭⲟⲗϫⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϩⲙⲉⲕ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲕϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛ̅ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ· 13 ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲓⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ 14 ⲉⲧⲣⲉⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲁϫⲛ̅ⲧⲱⲗⲙ̅ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲁϩⲟⲕ ϩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ϣⲁⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 15 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϥⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϭⲓⲡⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲩⲛⲁⲥⲧⲏⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ. 16 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲙⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲟⲟⲃⲉϥ ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲁⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲙⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 17 ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ⲕⲁϩⲧⲏⲩ ⲉⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲥ̅ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲩⲁⲡⲟⲗⲁⲩⲥⲓⲥ. 18 ⲉⲣ̅ⲡ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ. ⲉⲣ̅ⲣⲉϥϯ. ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲕⲟⲥ. 19 ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲗϫⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲉ. 20 ⲱ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲉ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲕⲥⲓϩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲛⲓⲥⲙⲏ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. 21 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲧⲁⲁϥ ϩⲓⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲣ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ· ⲁ̅·
Copyright information for CopSahHorner