2 Corinthians 1

ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲩⲥ· ⲃ̅· ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅· ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛⲧ̅ϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛⲓⲙ. ⲡⲉⲧⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϫⲉ ⲉⲛⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲥⲉⲡⲥ̅ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛⲓⲙ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉⲧⲟⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲟⲕϩⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲟϣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϥⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛⲕⲉⲥⲟⲡⲥ̅. ⲉⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲥⲉⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲉⲓⲧⲉ ⲥⲉⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϩⲛ̅ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛ̅ⲛⲓϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲛⲁⲓ̈ ϩⲱⲱⲛ ⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲉⲛⲉⲙⲕⲟⲟϩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲟⲡⲥ̅· ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ϫⲉ ⲁⲩⲃⲁⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲛϭⲟⲙ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲉ ⲉⲡⲕⲉⲱⲛϩ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛⲕⲁⲡⲙⲟⲩ ϩⲁⲉⲓⲁⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉϩⲧⲏⲛ ⲕⲏ ⲉⲣⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ 10 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩϫⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϭⲟⲧ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛⲛⲁϩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲛ· 11 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲙ̅ⲡϩⲟ ⲛ̅ϩⲁϩ. ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲛ. ⲉⲩⲉϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ϩⲁⲣⲟⲛ. 12 ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ. ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 13 ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉϯⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϯϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟⲩⲛ ϣⲁⲃⲟⲗ. 14 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲩⲱⲛⲛ̅ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲱⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲓ̈ⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 15 ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲛⲁϩⲧⲉ. ⲛⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ. 16 ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲑⲡⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. 17 ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲁⲓ̈ⲟⲩⲁϣϥ̅. ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲁⲓ̈ⲭⲣⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲥⲁⲓ̈. ⲏ̅ ⲛⲉϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲙⲏ ⲉⲉⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ⲛ̅ϭⲓⲡⲥⲉ ⲛ̅ⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲟⲛ· 18 ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϫⲉ ⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲙⲟⲛ. 19 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲟⲩⲁⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙ̅ⲡϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 20 ⲛⲉⲣⲏⲧ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲉ ⲡⲉⲧϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲡⲉ ⲡϩⲁⲙⲏⲛ ⲉⲡϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅· 21 ⲡⲉⲧⲧⲁϫⲣⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛ<ⲧⲁϥ>ⲧⲁϩⲥⲛ̅ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 22 ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ. 23 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉϫⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϯⲥⲟ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. 24 ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲉⲛⲟ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉ ⲛⲉϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲁϣⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ.
Copyright information for CopSahHorner