2 Corinthians 10

ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙⲉⲛ ϯⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲉⲓⲧⲏⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲓ̈ⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ϩⲙ̅ⲡⲛⲁϩⲧⲉ ⲉϯⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲕ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲛ̅ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁⲣⲕⲓⲕⲟⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲉⲛϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϫⲓⲥⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲛⲥⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲃⲁ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲓⲙ. ⲉⲥϣⲁⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅. ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲛⲉⲧⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲡⲉⲧⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲡⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅.̅ ⲙ̅ⲁ̅ⲣ̅ⲉ̅ϥ̅ⲙ̅ⲉ̅ⲉ̅ⲩ̅ⲉ̅ ⲟ̅ⲛ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧϥ̅ⲡⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲱϥ ϩⲱⲱⲛ. ⲉⲉⲓϣⲁⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲓ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲁⲥ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲁⲛ. ⲛ̅ϯⲛⲁϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉϣϫⲉⲉⲓ̈ⲑⲣ̅ϣⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. 10 ϫⲉ ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙⲉⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲟⲣϣ̅. ⲁⲩⲱ ⲥⲉϭⲙ̅ϭⲟⲙ. ⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ϭⲟⲟⲃ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲥⲟϣϥ̅. 11 ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲁⲛϩⲉⲛⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲟⲛ ⲉⲛϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲃ. 12 ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲏ̅ ⲉϣⲁϣⲛ̅ ⲙⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲟⲓ̈ ⲁⲛ. 13 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡϣⲓ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟϣϥ̅ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲱϩ ϣⲁⲟⲩϣⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 14 ⲛ̅ⲧⲁⲛⲣ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲡⲏϩ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲛⲡⲟⲣϣⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 15 ⲛ̅ⲛⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϣⲓ. ⲏ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉⲛⲛⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲉ· ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲥϣⲁⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ̈ⲁⲉⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲕⲁⲛⲱⲛ ⲉⲩϩⲟⲩⲟ 16 ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲛⲱⲛ ⲁⲛ ⲉⲙ̅ⲡⲱⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲃⲧⲱⲧ· 17 ⲡⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙⲁⲣⲉϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 18 ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲡ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ.
Copyright information for CopSahHorner