2 Corinthians 11

ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ. ϯⲕⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲓ̈ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϯⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡϩⲟϥ ⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲛ̅ⲉⲩϩⲁ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉϣϫⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲙⲡⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲏ̅ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲕⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲙⲡⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲧϥ̅ ⲏ̅ ⲕⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ. ϯⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩϩⲓⲇⲓⲱⲧⲏⲥ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲩⲟⲛϩⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲙⲏ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲁϥ ⲉⲁⲓ̈ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓⲥⲉ. ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϫⲓⲛϫⲏ. ⲁⲓ̈ⲥⲩⲗⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲓ̈ϫⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓϣⲱⲱⲧ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲡⲁϣⲱⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲟⲕϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ϩⲣⲟϣ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ. 10 ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲁⲱϫⲛ̅ ⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲗⲓⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓⲁ. 11 ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϫⲉ ϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ. 12 ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϯⲛⲁⲁⲁϥ ⲟⲛ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉϭⲱϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲉϣⲁⲫⲟⲣⲙⲏ. ϫⲉ ⲉⲩⲉϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲛϩⲉ ϩⲱⲱⲛ. 13 ⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲛⲉ. ϩⲉⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲕⲣⲟϥ ⲛⲉ. ⲉⲩϫⲓϩⲣⲃ̅ ϩⲱⲥ ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 14 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϣⲁϥϫⲓϩⲣⲃ̅ ϩⲱⲥ ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. 15 ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉ. ⲉϣϫⲉⲛⲉϥⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ϫⲓϩⲣⲃ̅ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲧⲉⲩϩⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ. 16 ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁⲑⲏⲧ. ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲕⲁⲛ ϣⲟⲡⲧ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ⲁⲑⲏⲧ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲓ̈ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲙ. 17 ⲡⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ ϩⲙ̅ⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲙ̅ⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ. 18 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 19 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲓⲁⲑⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ. 20 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲝⲁⲡⲁⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲕ̅ⲕⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲙ̅ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ. ⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲓ. ⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲉⲧϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲟ. 21 ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲥⲱϣ. ϩⲱⲥ ϩⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϭⲃ̅ⲃⲉ. ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϯⲛⲁⲧⲟⲗⲙⲁ ϩⲱ. 22 ϩⲉⲛϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁ ϩⲱ. ϩⲉⲛⲓ̈ⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁ ϩⲱ. ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ. 23 ϩⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲛⲉ. ⲉⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲟⲩ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. 24 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ϫⲓϩⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲁϣ ϣⲁⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. 25 ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲛ̅ϭⲉⲣⲟⲟⲃ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲁⲡϫⲟⲓ̈ ⲃⲱⲕ ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲩϣⲏ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲛ. 26 ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲓⲏ ⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ. ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲟⲟⲛⲉ· ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲅⲉⲛⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡϫⲁⲉⲓⲉ. ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲟⲥ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. 27 ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲓⲥⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ. ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲕⲟ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲃⲉ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲁϥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲱⲕⲁϩⲏⲩ. 28 ⲭⲱⲣⲓⲥ ⲛⲉⲧϩⲓⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 29 ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲉⲛϯϣⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲛⲓⲙ ⲡⲉϣⲁϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲙⲉⲉⲓϫⲉⲣⲟ. 30 ⲉϣϫⲉϣϣⲉ ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲉⲓⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲁⲧⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ· 31 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϫⲉ ⲛ̅ϯϫⲓϭⲟⲗ ⲁⲛ. 32 ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲁⲡϩⲉⲑⲛⲁⲣⲭⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲁⲣⲉⲧⲁ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉϭⲟⲡⲧ. 33 ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϣⲟⲩϣⲧ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲁⲣⲅⲁⲛⲏ. ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲃⲧ̅. ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ.
Copyright information for CopSahHorner