2 Corinthians 12

ⲉϣϫⲉϣϣⲉ ⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲥ̅ⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲛ. ϯⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲉⲓⲧⲉ ⲉϥⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϣⲁⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲟⲣⲡϥ̅ ⲉⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϩⲏⲡ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲉⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲓ̈ⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲁⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. ϩⲁⲣⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲟⲩⲉϣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ· ⲟⲩⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϯϯⲥⲟ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲉⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ⲏ̅ ⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ. ⲁⲩⲱ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲕⲁⲗⲩⲯⲓⲥ. ⲁⲩϯ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲩⲣⲉ ⲉⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϯⲕⲗⲯ̅ ⲉϫⲱⲓ̈ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲁϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲓ̈ⲥⲉⲡⲥ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉϥⲉⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ϩⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲁⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉϣⲁⲣⲉⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϯⲛⲁϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛⲁⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲥⲉⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 10 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ϯⲧⲏⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲁⲧϭⲟⲙ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲱϣ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲗⲱϫϩ̅ ϩⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϩⲟⲧⲁⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲣ̅ⲁⲧϭⲟⲙ. ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁⲓ̈ϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 11 ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲧ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲉϣϣⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲙ̅ⲡⲓϣⲱⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲁⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲟⲛ 12 ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ϩⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲛⲓⲙ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϭⲟⲙ. 13 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲁⲣⲁⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. 14 ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϯⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲛⲁⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲉϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲑⲉ ϯϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲛⲉⲧⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ. ⲉϣϫⲉϯⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩϣⲏⲙ. 16 ⲉⲥⲧⲱ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲓⲃⲁⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲡⲁⲛⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲣⲟϥ. 17 ⲙⲏ ⲁⲓ̈ϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 18 ⲁⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲛ̅ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲩⲡⲥⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲧⲓⲧⲟⲥ ϥⲉϭⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ϩⲛ̅ⲛⲓϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. 19 ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ϩⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲱⲧ. 20 ϯⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲧⲁⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲁϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛϯⲟⲩⲁϣⲥ̅ ⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁϣⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ϩⲉⲛϯⲧⲱⲛ ⲛⲉ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲱϩ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϭⲱⲛⲧ̅ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϫⲟⲕϫⲕ̅. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲓⲁ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲁⲥⲕⲥ̅. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. 21 ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲟⲛ ⲧⲁⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲁⲣ̅ϩⲏⲃⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲥⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲡⲥⲱⲱϥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁϥ·
Copyright information for CopSahHorner