2 Corinthians 13

ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ. ⲏ̅ ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ. ⲉⲣⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅· ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯϣⲣⲡ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲉⲉⲓϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ϫⲉ ⲉⲓ̈ϣⲁⲛⲉⲓ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛ̅ϯⲛⲁϯⲥⲟ ⲁⲛ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲛϥ̅ⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ⲁⲧϭⲟⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥ̅xⲟ̅ⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϥⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛ̅ϭⲟⲟⲃ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϫⲛ̅ⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲏ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ. ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲛϫⲟⲟⲩⲧ ⲁⲛ. ϯϣⲗⲏⲗ ⲇⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛⲉⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲁⲛ. ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϫⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϣⲁⲛϭⲃ̅ⲃⲉ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲣ ⲡⲁⲓ̈ ⲣⲱ ⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲃⲧⲉ. 10 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϯϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϯⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲧⲁⲭⲣⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲁⲛ· 11 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲣⲁϣⲉ. ⲥⲃ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲡⲓⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲁⲣⲓⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. 12 ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲓ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 13 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲩⲥ·
Copyright information for CopSahHorner