2 Corinthians 2

1ⲁⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ. 2ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ. 3ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲉϩⲡⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲧⲁⲗⲩⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲧⲣⲁⲣⲁϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲓ̈ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲡⲉ. 4ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲗⲱϫϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲗⲩⲡⲉⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 5ⲉϣϫⲉⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲉⲡⲓⲃⲁⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 6ⲧⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲓⲁ ϭⲉ ⲣⲱϣⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ. 7ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϩⲟⲩⲉⲗⲩⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲙⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ· 8ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. 9ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲧⲙⲏⲧ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 10ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲱ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲕⲱ ϩⲱ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 11ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϩⲟⲩⲣⲱⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲃϣ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ· 12ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲣⲱⲁⲥ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲟ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 13ⲙ̅ⲡⲓⲙ̅ⲧⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. 14ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϫⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲧⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. 15ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. 16ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲡⲱⲛϩ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲡϣⲁ. 17ⲛ̅ⲛⲉⲛⲟ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲉⲧⲟ ⲛⲉϣⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·
Copyright information for CopSahHorner