2 Corinthians 2

ⲁⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲉⲓ̈ⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲥⲉϩⲡⲁⲓ̈ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ ⲧⲁⲗⲩⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲧⲣⲁⲣⲁϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲕⲱ ⲛ̅ϩⲧⲏⲓ̈ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲡⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲗⲱϫϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲗⲩⲡⲉⲓ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲗⲩⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲡⲟⲙⲉⲣⲟⲩⲥ. ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁⲉⲡⲓⲃⲁⲣⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲧⲉⲓ̈ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲓⲁ ϭⲉ ⲣⲱϣⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲧⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅. ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϩⲟⲩⲉⲗⲩⲡⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲉⲱⲙⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲙⲓⲛⲉ· ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙⲁⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲧⲙⲏⲧ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 10 ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲱ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϯⲕⲱ ϩⲱ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 11 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϩⲟⲩⲣⲱⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲃϣ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ· 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲣⲱⲁⲥ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲟ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 13 ⲙ̅ⲡⲓⲙ̅ⲧⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉ ⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲥⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. 14 ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϫⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲧⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. 15 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲟⲩⲥϯⲛⲟⲩϥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ. 16 ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲉⲡⲱⲛϩ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲙ̅ⲡϣⲁ. 17 ⲛ̅ⲛⲉⲛⲟ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲉⲧⲟ ⲛⲉϣⲱⲧ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·
Copyright information for CopSahHorner