2 Corinthians 3

ⲁⲛⲁⲣⲭⲓ ⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲧⲛ̅ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. ⲉⲩⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. ⲏ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. ⲧⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲡⲉ ⲉⲥⲥⲏϩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲉⲁⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲉⲥⲥⲏϩ ⲙ̅ⲙⲉⲗⲁ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲗⲁⲝ ⲁⲛ ⲛ̅ⲱⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲗⲁⲝ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅· ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲉⲛⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲩϩⲱⲃ ϩⲁⲡⲉⲛϩⲧⲟⲣ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲙⲛ̅ⲧϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲛⲣ̅ⲡϣⲁ ⲛ̅ⲣ̅ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲡⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲇⲉ ⲧⲁⲛϩⲟ· ⲉϣϫⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲥϣⲉⲧϣⲱⲧ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲙ̅ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϩⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅. ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. ⲉϣϫⲉⲁⲩⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲧϭⲁⲉⲓⲟ. ⲡⲟⲥⲱ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲥⲛⲁⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ϭⲓⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. 10 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲧⲁⲓ̈ⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲙⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ. 11 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϭⲱ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ· 12 ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. ⲧⲛ̅ⲭⲣⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ. 13 ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉϣⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲑⲁⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅. 14 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲱⲙ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲡⲓϩⲃⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲱϣ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛ̅ⲁⲥ. ⲉⲛⲥⲉϭⲱⲗⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲥϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 15 ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲡⲟⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲱϣ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲗⲩⲙⲁ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ. 16 ⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲁϥϥⲓ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲗⲩⲙⲁ. 17 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅· ⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲥⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ. 18 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟ ⲉϥϭⲟⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲛⲉⲓⲱⲣϩ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲁⲗ ⲧⲛ̅ϫⲓϩⲣⲃ̅ ⲛ̅ϯϩⲓⲕⲱⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅·
Copyright information for CopSahHorner