2 Corinthians 5

ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲕⲁϩ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲟⲩⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲁⲧⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲡⲏⲟⲩⲉ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲟⲩⲉϣϯ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲙⲁ <ⲛ̅>ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉϣϫⲉⲉⲛϣⲁⲛⲧⲁⲁϥ ⲟⲛ ϩⲓⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲛⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ. ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲛϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲧⲛ̅ⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲉⲩⲃⲁⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲟⲩⲉϣⲕⲁⲁⲛ ⲕⲁϩⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϯ ϩⲓⲱⲱϥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲱⲙⲕ̅ ⲙ̅ⲡⲉϣⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲏⲃ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅· ⲉⲛⲧⲏⲕ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲛ. ⲧⲛ̅ⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ <ⲉ>ϩⲛⲁⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲃⲱⲕ ϩⲁⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ· ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲧⲛ̅ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲛϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲙⲁ ⲉⲓⲧⲉ ⲉⲛⲙ̅ⲡⲉϥⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲣ̅ⲁⲛⲁϥ. 10 ϩⲁⲡⲥ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲡⲣⲟⲥⲛⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ. ⲉⲓⲧⲉ ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲓⲧⲉ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ· 11 ⲉⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲧⲛ̅ⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲧⲛ̅ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϯϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. 12 ⲛ̅ⲛⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲁⲫⲟⲣⲙⲏ ⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϩⲟ ϩⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲁⲛ. 13 ⲉⲓⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲡⲱϣⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲡⲱϣⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲓⲧⲉⲉϣϫⲉⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲉϥⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅. 14 ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲉⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲣⲁ ⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲙⲟⲩ. 15 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲱⲛϩ̅ ϭⲉ ⲛⲁⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ. 16 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲣⲝ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. 17 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲟⲩⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲡⲉ. ⲁⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϩⲉⲛⲃⲣ̅ⲣⲉ ϣⲱⲡⲉ. 18 ⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲟⲧⲡⲛ̅ ⲛⲁϥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡϩⲱⲧⲡ̅. 19 ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉϥϩⲱⲧⲡ̅ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. ⲉⲛϥ̅ⲱⲡ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲁϥⲕⲱ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϩⲱⲧⲡ̅· 20 ⲉⲛⲟ ϭⲉ ⲛ̅ϥⲁⲓϣⲓⲛⲉ ϩⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅. ⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ϩⲁⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ϩⲱⲧⲡ̅ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 21 ⲡⲉⲧⲉⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲟⲩⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ϩⲁⲣⲟⲛ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅·
Copyright information for CopSahHorner