2 Corinthians 6

ⲉⲛⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲧⲛ̅ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ· ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉϥϣⲏⲡ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲕ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲣⲟⲕ. ⲉⲓⲥⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲧϣⲏⲡ. ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲛ̅ϯ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩϫⲣⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲥⲉϣϥ̅ⲧⲉⲛⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲱⲥ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲉⲛⲁϣⲱⲥ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ· ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲗⲱϫϩ̅· ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲏϣⲉ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲧⲉⲕⲟ· ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲓⲥⲉ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩϣⲏ ⲛ̅ⲣⲟⲓ̈ⲥ. ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ· ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲟⲩⲛ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁϫⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙⲉ. ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲛⲉⲧϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ. ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲱϣ. ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ. ϩⲱⲥ ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙ̅ⲙⲉ. ϩⲱⲥ ⲉⲩⲟⲃϣ̅ ⲉⲣⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ϩⲱⲥ ⲉⲛⲙⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲟⲛϩ̅. ϩⲱⲥ ⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 10 ϩⲱⲥ ⲉⲛⲗⲩⲡⲉⲓ. ⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ϩⲱⲥ ϩⲏⲕⲉ ⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ. ϩⲱⲥ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅· 11 ⲧⲉⲛⲧⲁⲡⲣⲟ ⲟⲩⲏⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲓⲟⲥ. ⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲟϣⲥ̅. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉϫϩⲱϫ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉϫϩⲱϫ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩ̅ⲧⲏϥ. 13 ϯϣⲃⲉⲓⲱ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲙ̅ⲡⲃⲉⲕⲉ. ϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ· ⲟⲩⲱϣⲥ̅ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 14 ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲧⲟⲭⲏ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲛ̅ⲁϣ ⲧⲉ ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ. 15 ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲃⲉⲗⲓⲁⲣ. ⲁϣ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. 16 ⲏ̅ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲛⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲟⲛⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲧⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲗⲁⲟⲥ· 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲣϫ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ϫⲱϩ ⲉⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϣⲉⲡⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈. 18 ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲉⲉⲣⲉ. ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲡⲁⲛⲧⲟⲕⲣⲁⲧⲱⲣ·
Copyright information for CopSahHorner