2 Corinthians 7

ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲱⲗⲙ̅ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲉⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ϩⲛ̅ⲑⲟⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ϣⲟⲡⲛ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲙ̅ⲡⲛ̅ϫⲓⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲧⲁⲕⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲙ̅ⲡⲛ̅ϥⲉϭⲗⲁⲁⲩ. ⲛⲉⲉⲓϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲉⲓⲧϭⲁⲉⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲱⲛϩ̅ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ̅. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲟⲩϣⲟⲩ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ϯϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅. ϯⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅· ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ̅ ϫⲓⲗⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲧⲛⲉⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ϩⲉⲛⲙⲓϣⲉ ϩⲓⲃⲟⲗ. ϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ϩⲓϩⲟⲩⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ. ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ. ϩⲙ̅ⲡⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲙ̅ⲡⲕⲉⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲙⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲱϩ ϩⲁⲣⲟⲓ̈. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲁⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲓⲣ̅ⲡⲕⲉⲗⲩⲡⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ϯⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲧⲏⲉⲓ ⲁⲛ. ⲉϣϫⲉⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲣ̅ⲡⲕⲉⲣ̅ϩⲧⲏⲓ̈ ⲡⲉ. ⲉⲉⲓϭⲱϣⲧ̅ ϫⲉ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲉϣϫⲉⲁⲥⲗⲩⲡⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϯⲣⲁϣⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲩⲡⲓ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲩⲡⲓ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲗⲩⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ϩⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 10 ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ⲁⲧⲣ̅ϩⲧⲏⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲧⲗⲩⲡⲏ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲡⲙⲟⲩ. 11 ⲉⲓⲥⲡⲉⲉ<ⲓ>ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲗⲩⲡⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲱⲃ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲙⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲃⲁ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲩⲛϩⲓⲥⲧⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙ̅ⲡϩⲱⲃ. 12 ⲁⲣⲁ ⲉϣϫⲉⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲥϩⲁⲓ̈ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲛ 13 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϫⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲣⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲓⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲧⲟⲛ ϩⲓⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 14 ϫⲉ ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲁⲁⲩ ⲉϫⲱⲧⲛ̅ ϩⲁⲧⲏϥ ⲙ̅ⲡⲓϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲕⲉϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁϥ ϩⲁⲧⲛ̅ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲉ. 15 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲛ̅ⲧϣⲁⲛϩⲧⲏϥ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲧⲙⲏⲧ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥⲧⲱⲧ. 16 ϯⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ϫⲉ ϯⲧⲏⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ·
Copyright information for CopSahHorner