2 Corinthians 8

1ⲧⲛ̅ⲧⲁⲙⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ϩⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. 2ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲣⲁϣⲉ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ. 3ϫⲉ ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲩϭⲟⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲁⲧⲉⲩϭⲟⲙ ϩⲁⲡⲉⲩϩⲧⲟⲣ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ. 4ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉϫⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲧϫⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 5ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 6ⲉⲧⲣⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲓⲧⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛϥ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 7ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲙⲛ̅ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲕⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 8ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲁⲛ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲓ̈ⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ. 9ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲁϥⲣ̅ϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲩⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲡⲉ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲏⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ· 10ϯϯ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲅⲛⲱⲙⲏ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡ<ⲉ>ⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲟⲩⲱϣ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲭⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲓⲛⲥⲛⲟⲩϥ. 11ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲡⲕⲉⲉⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ̅. 12ⲉϣϫⲉⲡⲟⲩⲣⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥⲥϥ̅. ϥϣⲏⲡ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁϥⲥϥ̅ ⲁⲛ. 13ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲱϣ 14ϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲉⲣⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲱϣ ϣⲱⲡⲉ. 15ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲁⲡϩⲟⲩⲟ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲕⲟⲩⲓ̈ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲥⲃⲟⲕ· 16ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧϯ ⲛ̅ϯⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲓⲧⲟⲥ. 17ϫⲉ ⲡⲉⲛⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅. ⲉϥⲟ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲛⲁϥ. 18ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙ̅ⲡⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥⲧⲁⲉⲓⲟ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 19ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲣ̅ⲡⲕⲉⲛⲉϩϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϩⲙⲟⲧ ⲉⲧⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲛⲟⲩⲣⲟⲧ. 20ⲉⲛⲥⲓϩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲁ ⲧⲉϭⲟⲩⲧⲱⲗⲙ̅ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲧⲟⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅· 21ⲧⲛ̅ϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉⲣⲱⲙⲉ. 22ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲕⲉⲥⲟⲛ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲛⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉⲩⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲩⲉⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲓⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 23ⲉⲓⲧⲉ ϩⲁⲧⲓⲧⲟⲥ ⲡⲁⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉⲛⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 24ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲅⲁⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲟⲩⲟⲛϩⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ·
Copyright information for CopSahHorner