2 Corinthians 9

1ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲡⲉ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲏⲧⲛ̅. 2ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲣⲟⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ. ϫⲉ ⲁⲧⲁⲭⲁⲓ̈ⲁ ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲥ̅ ϫⲓⲛⲥⲛⲟⲩϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲧⲛ̅ⲕⲱϩ ⲧⲃⲥ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. 3ⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲱϫⲛ̅ ⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲉⲓⲥⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ. 4ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃⲧⲱⲧ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲧⲛ̅ϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲁϫⲣⲟ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅· 5ⲁⲓ̈ⲟⲡϥ̅ ϭⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲣⲡ̅ⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲥⲉϣⲣⲡ̅ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲙⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲱⲥ ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲁⲛ. 6ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩϯⲥⲟ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ̅ ⲟⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩϯⲥⲟ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϫⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲱϩⲥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲟⲩ 7ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟϣϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϥϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲁⲛ ⲏ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲧⲟⲣ. ⲟⲩⲣⲉϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲣⲟⲟⲩⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 8ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲁϣⲉϩⲙⲟⲧ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲣⲱϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ. 9ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁϥϯ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲕⲉ. ⲧⲉϥⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 10ⲡⲉⲧϯ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲙ̅ⲡⲉⲧϫⲟ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲉⲟⲩⲟⲙϥ̅. ϥⲛⲁϯ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲁϣⲟ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϫⲟ. ⲛϥ̅ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 11ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛⲓⲙ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲉⲩϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ϫⲉ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϭⲣⲱϩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲣ̅ⲡⲕⲉⲣ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 13ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ̅ ⲛⲧⲇⲟⲕⲓⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲉⲓⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲛϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϫⲛ̅ⲑⲩⲡⲟⲧⲁⲅⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 14ⲙⲛ̅ⲡⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉⲩⲟⲩⲉϣⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. 15ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲏⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉϥⲇⲱⲣⲉⲁ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲁϣϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ·
Copyright information for CopSahHorner