2 Peter 1

1ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲓⲧⲁⲓⲟ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲛϩⲉ. ϩⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. 2ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙⲛ̅ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲥⲉⲁϣⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 3ϩⲱⲥ ⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉϥϭⲟⲙ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲉⲧϫⲓ ⲉⲑⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁϩⲙⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲣⲉⲧⲏ. 4ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁϥⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲓⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲣⲏⲧ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲩ. ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ. 5ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲡⲟⲩⲇⲏ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲭⲟⲣⲏⲅⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ⲧⲁⲣⲉⲧⲏ. 6ⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅. ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ⲧⲉⲅⲕⲣⲁⲧⲓⲁ. ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲑⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 7ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ. 8ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲁϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲁϫⲛ̅ϩⲱⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⲁϫⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 9ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲟⲩⲃⲗ̅ⲗⲉ ⲡⲉ. ⲛ̅ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ. ⲉⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲃϣⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲛ̅ⲛⲉϥϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 10ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲱϩⲙ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲛ̅ⲧⲥⲱⲧⲡ̅. ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉϩ. 11ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣʾ 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯⲛⲁϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ. 13ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ. ⲉⲫⲟⲥⲟⲛ ⲉⲓϩⲙ̅ⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ. ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ. 14ⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲙⲟⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅. 15ϯⲛⲁⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲓ. 16ⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ̅ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃ̅ⲧⲱⲃⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 17ⲉⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ. ⲉⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ. ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 18ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲉⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ϩⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 19ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲧⲁϫⲣⲏⲩ. ⲡⲁⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϯϩⲧⲏⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲃⲥ̅ ⲉϥⲙⲟⲩϩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲕⲁⲕⲉ. ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ. ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲟⲩ ⲛ̅ϩⲧⲟⲟⲩⲉ ϣⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. 20ⲡⲁⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲃⲱⲗ ϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ. 21ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡⲛ̅ⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ.
Copyright information for CopSahHorner