2 Peter 2

ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁϩ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ. ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲣ̅ⲉⲓⲉⲡϣⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϭⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲡϩⲁⲡ ⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲛⲁⲱⲃϣ̅ ⲁⲛ. ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲟ ⲉⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲛⲟⲩⲛ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲁⲣⲏϫⲛⲟⲩ. ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲩⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉϥϯⲥⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲙⲉϩϣⲙⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛⲱϩⲉ ⲁϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲕⲩⲣⲩⲝ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲉⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲧⲁⲕⲗⲩⲥⲙⲟⲥ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛ̅ⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲁϥⲣⲟⲕϩⲟⲩ. ⲉⲁϥⲧϭⲁⲓⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲉⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲁϥⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲗⲱⲧ. ⲉⲩⲑⲙ̅ⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲱϥ ⲁϥⲛⲟⲩϩⲙ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲛⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅. ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ [ⲛ̅ⲟⲩϩ]ⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅[ⲟⲩϩⲟ]ⲟⲩ. ⲉⲩⲙⲟⲩⲕϩ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲛ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲉⲛⲉϩⲙ̅ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲕⲟⲗⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 10 ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲱⲱϥ. ⲉⲁⲩⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϩⲉⲛⲣⲉϥⲧⲟⲗⲙⲁⲛⲉ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲩⲑⲁⲇⲏⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲧⲱⲧ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ. 11 ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧϫⲱⲱⲣⲉ. ⲛⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲁⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲁ. 12 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓⲫⲩⲥⲓⲕⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩⲱϫⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲕⲟ. ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ. ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙ̅ⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ. 13 ⲉⲁⲩϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲉⲩⲱⲡ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲩϩⲏⲇⲟⲛⲏ. ⲉⲩⲧⲟⲗⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲁϩⲙ̅ ⲉⲩⲧⲣⲩⲫⲏ ⲉⲩⲟⲩⲛⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲁⲅⲁⲡⲏ. 14 ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲙⲉϩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲃⲉ. ⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ. ⲉⲁⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲣϥ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲥⲁϩⲟⲩ ⲛⲉ. 15 ⲁⲩⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲁⲩⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ. ⲉⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲃⲁⲗⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲃⲉⲱⲣ. ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲉⲡⲃⲉⲕⲉ ⲙ̅ⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. 16 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲟⲩⲧⲃ̅ⲛⲏ ⲛ̅ⲁⲧϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲁϥⲕⲱⲗⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲑⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 17 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲡⲏⲅⲏ ⲛⲉ. ⲉⲙⲛ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲛⲓϥⲉ ⲛⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϩⲁⲧⲏⲩ ϩⲓⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛ̅ϭⲟⲙϭⲙ̅. 18 ⲉⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧϩⲣⲟⲩⲟ ⲉⲩϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲉⲩⲁⲡⲁⲧⲁ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲥⲁⲣⲝ̅ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲱⲱϥ. ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ. ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲗⲁⲛⲏ. 19 ⲉⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ϩⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϭⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϥⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲁϥ. 20 ⲉϣϫⲉⲁⲩⲡⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲁⲩϭⲗⲟⲙⲗⲙ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ. ⲉⲓⲉ ⲁⲩϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲩϩⲁⲉⲉⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩϣⲟⲣⲡ̅. 21 ⲥⲥⲟⲧⲡ̅ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲧⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 22 ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲉ. ϫⲉ ⲟⲩⲟⲩϩⲟⲟⲣ ⲉⲁϥⲕⲟⲧϥ̅ ⲉⲡⲉϥⲕⲁⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉϣⲱ ⲉⲁⲥϫⲱⲕⲙ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲕⲟⲣⲕⲣ̅ ⲙ̅ⲡⲗⲟⲓϩⲉ.
Copyright information for CopSahHorner