2 Peter 3

ⲉⲓⲥⲧⲙⲉϩⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲛ̅ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ. ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲉϯⲥϩⲁⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅. ⲛⲁⲓ ⲉϯⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲣ̅ⲡϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲡⲁⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲁⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲏⲣ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣ̅ϩⲁⲗ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ. ϫⲓⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲛⲧ̅. ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲕⲁϩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲁⲓ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲱⲙⲥ̅ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲁϥⲧⲁⲕⲟ. ⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲁϩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙ̅ⲡⲕⲱϩⲧ̅. ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲧⲁⲕⲟ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϩⲱⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϣⲟ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϣⲟ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛⲁⲱⲥⲕ̅ ⲁⲛ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ϥⲛⲁⲱⲥⲕ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥϩⲟⲣϣ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲧⲁⲕⲟ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 10 ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ. 11 ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲓϩⲉ ⲉⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲓⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ. 12 ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲉⲡⲏ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲙ̅ⲡⲏⲩⲉ ⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲩⲣⲱⲕϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲁⲣⲱⲕϩ̅ ⲛ̅ⲥⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 13 ϩⲉⲛⲡⲏⲩⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲁϩ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥⲉⲣⲏⲧ ⲙⲁⲣⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 14 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ. ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲥⲡⲟⲩⲇⲁⲍⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲁⲧⲧⲱⲗⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲧϫⲱϩⲙ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 15 ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲡⲥ̅ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ⲥⲟⲛ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ. 16 ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ. ⲟⲩⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ⲛⲟⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛ̅ⲁⲧⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛ̅ⲥⲉⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲁⲛ. ⲉⲩϭⲱⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩϭⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲩⲧⲁⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 17 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ. ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ. ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲣ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲩϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲛⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲧⲁϫⲣⲟ. 18 ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ̅ ⲡⲉⲭⲥ̅ ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ. ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ.

ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ
Copyright information for CopSahHorner