2 Thessalonians 2

ⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲁⲧⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲕⲓⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. ⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ. ⲙⲏⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ. ϩⲱⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲑⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲣ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲁⲩ ⲥⲙⲟⲧ. ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲙ̅ⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲁⲥⲓⲁ ⲉⲓ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲡⲁⲛⲧⲓⲕⲉⲓⲙⲉⲛⲟⲥ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲏ ⲟⲩⲟⲡ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϥ̅ϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ϫⲓⲛⲉⲓ̈ϩⲁⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛⲉⲓ̈ϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲉⲭⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲡⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲉⲛⲉⲣⲅⲓ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲉⲭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁⲛⲧϥ̅ⲗⲟ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓ<ⲥ> ⲓ̅ⲥ̅ ⲛⲁⲧⲁⲕⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲣⲱϥ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲕⲁⲧⲁⲣⲅⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉϥⲡⲁⲣϩⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ϣⲟⲟⲡ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ. ϩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛⲓⲙ. ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ϭⲟⲗ. 10 ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈. 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲉⲣⲅⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲛⲏ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϭⲟⲗ. 12 ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲙⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲁⲩⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲙ̅ⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅· 13 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲉⲧⲡ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲙⲉ. 14 ⲉⲁϥⲧⲉϩⲙ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 15 ⲁⲣⲁ ϭⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲇⲟⲥⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁⲛⲧⲥⲁⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲉⲓⲧⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ· 16 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ. 17 ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲁϫⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ⲙⲛ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ·
Copyright information for CopSahHorner