2 Timothy 2

1ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϭⲙ̅ϭⲟⲙ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 2ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲕⲁⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲥⲁⲃⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ· 3ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ϩⲱⲥ ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 4ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲧⲁϩϥ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲃⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲁⲣⲉⲥⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈. 5ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲣ̅ϣⲟⲉⲓϫ. ⲙⲉϥϫⲓⲕⲗⲟⲙ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛϥ̅ⲙⲓϣⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ. 6ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲉ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲉϣⲁϥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. 7ⲛⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉϯϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. 8ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲕⲁⲧⲁⲡⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 9ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙⲙⲣ̅ⲣⲉ ϩⲱⲥ ⲥⲟⲟⲛⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏⲣ ⲁⲛ. 10ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯϥⲓ ϩⲁⲡⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ⲥⲱⲧⲡ̅ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲉ· 11ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ. ⲉϣϫⲉⲁⲛⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲱⲛϩ̅ ⲟⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ 12ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲓ̈ⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲣ̅ⲣ̅ⲣⲟ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲓ̈ⲉ ϥⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ϩⲱⲱϥ 13ⲉϣϫⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲛ̅ⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲏ ⲛⲁϭⲱ ⲉϥⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ. 14ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲁⲣⲟⲩⲣ̅ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ. ⲉⲕⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉⲧⲙ̅ϯⲧⲱⲛ ⲉⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅· 15ϭⲉⲡⲏ ⲧⲁϩⲟⲕ ⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲉⲙⲉϥϫⲓϣⲓⲡⲉ. ⲉϥϣⲱⲱⲧ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. 16ⲛⲓⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲟⲩⲱϣ ⲉϥⲓ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲥⲉⲃⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. 17ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲣ̅ⲟⲩⲁⲙⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲅⲁⲅⲅⲣⲁⲓⲛⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲩⲙⲉⲛⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲫⲓⲗⲏⲧⲟⲥ. 18ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲣ̅ϩⲁⲉ ⲉⲧⲙⲉ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲱ ⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ. 19ⲧⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲧⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ̅ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲥ. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲥⲟⲩⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲁⲩⲟ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 20ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲃ ⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ <ⲛ̅ⲏⲓ̈> ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϩⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ̅ϣⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲃⲗ̅ϫⲉ. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲧⲁⲉⲓⲟ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲥⲱϣ. 21ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϭⲉ ⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉⲩϯⲙⲏ ⲉϥⲧⲃⲃⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣ̅ⲁⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ· 22ⲛ̅ⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ. ϯⲣⲏⲛⲏ. ⲙⲛ̅<ⲟⲩ>ⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 23ⲛⲓϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲟϭ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲃⲱ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϣⲁⲩϫⲡⲉⲙⲓϣⲉ. 24ⲟⲩϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ⲛ̅ϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲓϣⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥ̅ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲑⲃ̅ⲃⲓⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ. ⲉϥⲁⲛⲉⲭⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲑⲟⲟⲩ. 25ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϩⲙ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲣⲁϣ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ. 26ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲏⲫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϭⲟⲣϭⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲉⲩϭⲏⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ·
Copyright information for CopSahHorner