2 Timothy 3

ⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲑⲁⲏ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ̅. ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ⲡⲉⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ. ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ. ⲛ̅ⲃⲁⲃⲉⲣⲱⲙⲉ. ⲛ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛ̅ϫⲁⲧⲟⲩⲁ ⲉⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲛ̅ⲁⲧϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ. ⲉⲩϫⲁϩⲙ̅. ⲛ̅ⲣⲉϥⲙⲓϣⲉ. ⲛ̅ⲟⲩⲁϩⲓⲏⲧ. ⲛ̅ⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲛ̅ⲁⲧⲁⲙⲁϩⲧⲉ. ⲛ̅ⲥⲉⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲏⲙⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲙ̅ⲡⲣⲟⲇⲟⲧⲏⲥ. ⲉⲩⲁⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ. ⲉⲩⲟ ⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲉϩⲟⲩⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϩⲣⲃ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ. ⲉⲩⲁⲣⲛⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲥϭⲟⲙ. ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲕ. ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉ ⲛⲏ ⲉϣⲁⲩⲟϣⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲏⲉⲓ. ⲉⲩⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ. ⲉⲩⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲃⲏⲕ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓⲁ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ. ⲉⲩϫⲓⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ⲉⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉ ⲉⲛⲉϩ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲁⲙⲃⲣⲏⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲟⲩⲃⲉⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲙⲉ. ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲕⲏⲩⲧ ⲛ̅ϫⲟⲟⲩⲧ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲁⲛ ⲉⲙⲁⲧⲉ. ⲧⲉⲩⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲛⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ· 10 ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲁⲥⲃⲱ. ⲡⲁⲥⲙⲟⲧ. ⲡⲁⲧⲱϣ. ⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲧⲁⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ. ⲧⲁⲁⲅⲁⲡⲏ. ⲧⲁϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ. 11 ⲛⲁⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ. ⲛⲁϩⲓⲥⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ϩⲛ̅ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲗⲩⲥⲇⲣⲁ. ⲛ̅ⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ϣⲟⲡⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 12 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲱⲛϩ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ. 13 ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲛⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲡⲣⲟⲕⲟⲡⲧⲉ ⲉⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉⲩⲥⲟⲣⲙ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ. 14 ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ϭⲱ ϩⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲃⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲱⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ. ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲕϫⲓⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲛⲓⲙ. 15 ⲁⲩⲱ ϫⲉ ϫⲓⲛⲉⲕⲥⲟⲃⲕ̅ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲩⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅· 16 ⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲓϥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲉⲛϩⲏⲩ ⲛⲉ. ⲉⲡϯⲥⲃⲱ. ⲉⲡⲉϫⲡⲓⲟ ⲉⲡⲥⲟⲟϩⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧϩⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. 17 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲛ·
Copyright information for CopSahHorner