2 Timothy 4

ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ. ⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ϫⲡⲓⲟ ϩⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ. ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϩⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲣϣ̅ϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲥⲃⲱ. ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁϩ. ⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲱϩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲧⲟ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉ. ⲥⲉⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲛⲉϣϥⲱ· ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲏⲫⲉ ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ. ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ. ⲁⲣⲓⲡϩⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ. ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲁⲡⲁⲙⲓϣⲉ ⲟⲩⲱ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲁⲓ̈ⲙⲓϣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲓ̈ϫⲉⲕⲡⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϥⲕⲏ ⲛⲁⲓ̈ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. 10 ⲁⲇⲏⲙⲁⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲁⲓⲱⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ. ⲕⲣⲏⲥⲕⲏⲥ ⲉⲧⲅⲁⲗⲗⲓⲁ. ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉⲇⲁⲗⲙⲁⲧⲓⲁ. 11 ⲗⲟⲩⲕⲁⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉⲧϩⲁⲧⲏⲓ̈. ϫⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲛⲅ̅ⲛ̅ⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ϥⲣ̅ϣⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 12 ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 13 ⲡⲁⲫⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲕⲁⲁϥ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲣⲱⲁⲥ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛⲓϥ ⲉⲕⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ <ⲙ̅>ⲙⲉⲙⲃⲣⲁⲛⲟⲛ. 14 ⲁⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲫⲁⲙⲕⲗ̅ⲗⲉ ⲣ̅ϩⲁϩ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱⲱⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲕⲁⲧⲁⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ. 15 ⲡⲁⲓ̈ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϯ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲟⲩⲃⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ 16 ϩⲛ̅ⲧⲁϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ. ⲙ̅ⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 17 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯϭⲟⲙ ⲛⲁⲓ̈. ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲣⲱϥ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩⲓ̈· 18 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉϥϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲓ̈ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛ̅ⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ· 19 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲡⲣⲓⲥⲕⲁ ⲙⲛ̅ⲁⲕⲩⲗⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲁⲡⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲟⲛⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ. 20 ⲁⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ ϭⲱ ϩⲛ̅ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲁⲓ̈ⲕⲁⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲱⲛⲉ. 21 ⲁⲣⲓⲁⲡⲁⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲣⲱ. ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲙⲛ̅ⲡⲟⲩⲇⲏⲥ. ⲙⲛ̅ⲗⲓⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 22 ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲕⲡⲛⲉⲩⲙⲁ·

·ⲧⲉⲡⲣⲟⲥ· ·ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ·
Copyright information for CopSahHorner