2 Timothy 1

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 2ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲡⲙⲉⲣⲓⲧ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ· 3ϯϣⲡ̅ϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲙ̅ⲡⲁⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁϥ ϫⲓⲛⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁϫⲛ̅ⲱϫⲛ̅ ϩⲛ̅ⲛⲁⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ 4ⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ. ⲉⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲣⲙ̅ⲉⲓⲏ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣⲁϣⲉ. 5ⲉⲓ̈ϫⲓ ⲙⲡⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ ⲁϫⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲥⲟⲩⲱϩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲗⲱⲉⲓⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲉⲩⲛⲓⲕⲏ. ϯⲛⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϫⲉ ⲥⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅. 6ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲧⲣⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕϯⲟⲩⲣⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲕ̅ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲧⲁⲗⲟ ⲛ̅ⲛⲁϭⲓϫ. 7ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϭⲱⲃ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϭⲟⲙ. ϩⲓⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲓⲙⲛ̅ⲧⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. 8ⲙ̅ⲡⲣ̅ϯϣⲓⲡⲉ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲁϥ. ⲁⲗⲗⲁ ϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧϭⲟⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 9ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲛϩⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲙⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲱϩⲙ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲧⲱϣ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲙⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 10ⲉⲁⲥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲥⲱⲧⲏⲣ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. ⲉⲁϥⲟⲩⲱⲥϥ̅ ⲙⲉⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲧⲁⲕⲟ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. 11ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲕⲩⲣⲏⲝ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁϩ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ· 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲉⲉⲓϣⲱⲡ ⲛ̅ⲛⲉⲉⲓϩⲓⲥⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ. ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ϯⲧⲏⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲧⲁⲡⲁⲣⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 13ϫⲓ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲟⲩⲟϫ ⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ϩⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 14ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ 15ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲫⲩⲅⲉⲗⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲣⲙⲟⲅⲉⲛⲏⲥ· 16ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲏⲉⲓ ⲛ̅ⲟⲛ̅ⲏⲥⲓⲫⲟⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥϯⲙ̅ⲧⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ϯϣⲓⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲙⲣ̅ⲣⲉ. 17ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲱⲙⲏ ⲁϥϭⲉⲡⲏ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. 18ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ϯ ⲛⲁϥ ⲉϩⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡϫⲟⲓ̈ⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛ̅ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ·
Copyright information for CopSahHorner