Acts 1

ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲙⲉⲛ ⲛ̅ⲗⲟⲅⲟⲥ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲙⲓⲟϥ ⲱ̅ ⲑⲉⲟⲫⲓⲗⲉ. ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲁⲛⲁⲗⲁⲙⲃⲁⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛⲁⲩ ⲉϥⲟⲛϩ̅. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲉϭⲱ ⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲁϩ ⲁⲛ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲉⲓϣ ⲕⲛⲁϯ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲟⲩⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲓ̈ϣ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲭⲣⲟⲛⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲕⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲏ̅ⲙ̅ ⲙⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲁⲣⲏϫϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲁⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϫⲓⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 10 ⲉⲩⲉⲓⲟⲣⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. ⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϩⲃ̅ⲥⲱ ⲉⲩⲟⲩⲟⲃϣ̅. 11 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϭⲱϣⲧ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲛⲏⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. 12 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲧ. ⲉϥⲟⲩⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲛ̅ⲟⲩϩⲓⲏ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧⲛ̅. 13 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ. ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲑⲱⲙⲁⲥ. ⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲙⲁⲑⲑⲁⲓⲟⲥ. ⲓ̈ⲁⲕⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲍⲏⲗⲱⲧⲏⲥ. ⲙⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲕⲱⲃⲟⲥ. 14 ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲡⲉϣⲗⲏⲗ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥϩⲓⲙⲉ. ⲙⲛ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ. 15 ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲉⲩⲛⲁⲣ̅ⲁϣⲉϫⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲣⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ 16 ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲛⲉϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲉⲓ̈ⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲧⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲓ̈ⲇ. ⲉⲧⲃⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 17 ϫⲉ ⲛⲉⲁⲩⲟⲡϥ̅ ⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 18 ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁϥϣⲱⲡ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩϭⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲃⲉⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲡⲱϣ ⲉⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ. ⲁⲛⲉⲧⲡⲉϥϩⲟⲩⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ. 19 ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϭⲱⲙ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲗⲇⲁⲙⲁⲭ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϭⲱⲙ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ. 20 ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲙ̅ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲧⲉϥⲣ̅ⲥⲱ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉϥⲙⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲙⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲓⲧⲥ̅. 21 ϣ̅ϣⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 22 ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ϫⲓⲛⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲛ̅. ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. 23 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϩⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ. ⲓ̈ⲱⲥⲏⲥ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲁⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩϯⲣⲓⲛϥ̅ ⲉⲓ̈ⲟⲩⲥⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲑⲓⲁⲥ. 24 ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲫⲏⲧ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲥⲛⲁⲩ. ⲡⲉⲛⲧⲁⲕⲥⲟⲧⲡϥ̅ 25 ⲉϫⲓ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲃⲁ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 26 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲥ. ⲁⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲙⲁⲑⲓⲁⲥ. ⲁⲩⲟⲡϥ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner