Acts 10

1ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ. ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲏ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲧϩⲓⲧⲁⲗⲓⲕⲏ. 2ⲉⲩⲉⲩⲥⲉⲃⲏⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉϣⲁϥⲣ̅ϩⲁϩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. 3ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϩⲛ̅<ⲟⲩ>ⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲯⲓⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ. 4ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲉⲕϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅ̅ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 6ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲁϩⲧⲛ̅ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈ ϩⲓϫⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. 7ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥϩⲙ̅ϩⲁⲗ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ. 8ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ. 9ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲥⲟ. 10ⲁϥϩⲕⲟ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ϩⲛⲁϥ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲙ. ⲉⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ. ⲁⲩⲉⲅⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. 11ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲡ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲃⲟⲥ. ⲉⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 12ⲉⲣⲉⲛ̅ⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϫⲁⲧϥⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. 13ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲱⲙ. 14ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉϥϫⲁϩⲙ̅ ⲏ̅ ⲛ̅ⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ. 15ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲃ̅ⲃⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲁϩⲙⲟⲩ. 16ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲡⲉⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. 17ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲉⲓⲥⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ. ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ 18ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲥⲓⲙⲱⲛ ⲟⲩⲏϩ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 19ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ. ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 20ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲅ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲅ̅ⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲉ. 21ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲗⲟⲓϭⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅. 22ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲟⲩϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲁⲩⲧⲥⲉⲃⲉⲉⲓⲁⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ̅. 23ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 24ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉϥϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ. ⲉⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉϥϣⲃⲏⲣ ⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲥ. 25ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁϥ. 26ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ̅. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱⲱⲧ ⲟⲛ ⲁ<ⲛ>ⲅ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ. 27ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ. 28ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩϣⲗⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉϫⲱϩ ⲏ̅ ⲉϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲗⲗⲟⲫⲩⲗⲟⲥ. ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲥⲁⲃⲟⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ̅. ⲏ̅ ⲟⲩⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲥ ⲡⲉ. 29ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲛ̅ⲉⲓ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ. ϯϫⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. 30ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲛϥⲧⲉⲩⲉⲡⲟⲟⲩ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲛⲟⲩ. ⲛⲉⲓ̈ⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲛ̅ϫⲡ̅ⲯⲓⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲃ̅ⲥⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲃϣ̅. 31ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲟⲣⲛⲏⲗⲓⲉ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲕϣⲗⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲁⲩⲣ̅ⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 32ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅ̅ⲧⲛ̅ⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲃⲁⲕϣⲁⲁⲣ ϩⲁⲧⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲛϥ̅ϫⲱ ⲛⲁⲕ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 33ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁⲕⲁⲁⲥ ⲁⲕⲉⲓ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓⲥⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 34ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲣⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲉ ϯⲉⲓⲙⲉ. ϫⲉ ⲛⲟⲩⲣⲉϥϫⲓϩⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 35ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ϥϣⲏⲡ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲁϥ. 36ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩϥ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 37ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ϫⲓⲛⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 38ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲁϩⲥϥ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛ̅ⲟⲩϭⲟⲙ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϥⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲣ̅ⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 39ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲑⲓ<ⲗ>ⲏ̅ⲙ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅ ⲉⲁⲩⲁϣⲧϥ̅ ⲉⲩϣⲉ. 40ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ 41ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲁⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲱ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 42ⲉⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲛ ⲉⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ϫⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲛϩ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 43ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ· 44ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ. 45ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲱϩⲧ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 46ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ 47ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲟⲩⲛ̅ϣ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲟⲩ. ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϩⲉ. 48ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁϥϭⲱ ⲇⲉ ϩⲁϩⲧⲏⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ.
Copyright information for CopSahHorner