Acts 11

ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ϫⲉ ⲁⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲁⲩϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲕⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲧⲥⲃ̅ⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉⲑⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲉⲓ̈ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲉⲓ̈ϣⲗⲏⲗ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲕⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. ⲟⲩⲥⲕⲉⲩⲟⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲃⲟⲥ. ⲉⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩ ϣⲁⲣⲟⲓ̈. ⲁⲓ̈ϭⲱϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲙⲟⲩϩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϫⲁⲧϥⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉⲧⲣⲉ ϣⲱⲱⲧ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲱⲙ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲡⲉⲧϫⲁϩⲙ̅ ⲏ̅ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲓ̈ ⲉⲛⲉϩ. ⲁⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲃ̅ⲃⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲁϩⲙⲟⲩ. 10 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ϣⲙ̅ⲧⲥⲱⲱⲡ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲉ. 11 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲣⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲛⲉⲓ̈ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲉⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩⲥⲉ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. 12 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲕ̅ⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲓ̈ⲕⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 13 ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁϫⲟⲟⲩ ⲉⲉⲓ̈ⲟⲡⲡⲏ ⲛⲅ̅ⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 14 ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁϫⲱ ⲉⲣⲟⲕ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅. 15 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲁⲣⲭⲉⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ. 16 ⲁⲓ̈ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩ<ⲉ> ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲥⲉⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. 17 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϯⲇⲱⲣⲉⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ. ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ. ⲉⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 18 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲁ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲱⲛϩ̅. 19 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱⲱⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲥϣⲱⲡ<ⲉ> ϩⲓⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ. ⲙⲛ̅ⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲉⲛⲥⲉϫⲱ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ. ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 20 ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲟⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉ ⲛ̅ⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 21 ⲁⲩⲱ ⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉⲥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ· 22 ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙⲙⲁⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 23 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 24 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲓⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 25 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲉϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. 26 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲭⲣⲓⲥⲧⲓⲁⲛⲟⲥ. 27 ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 28 ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ. ⲁϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲉⲃⲱⲱⲛ. ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ. 29 ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϯ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. 30 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner