Acts 12

ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉⲑⲙⲕⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁϥϩⲱⲧⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲥⲏϥⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ϥⲣ̅ⲁⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲉϭⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲛⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ ⲛⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϭⲟⲡϥ̅ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ̅ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲉⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲁⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲗⲏⲗ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲉⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲥⲛⲁⲩ. ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛ̅ϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛ̅ⲧⲉ. ⲉⲣⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲣϣⲉ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈. ⲁϥⲧⲃ̅ⲥⲡⲉⲥⲡⲓⲣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ. ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲧⲉⲕϯⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϯ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲥⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲕ̅. ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲧⲉⲕϣⲧⲏⲛ ϩⲓⲱⲱⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲟⲩⲁϩⲕ̅ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲉⲛϥ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲛⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲡⲉⲧϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. 10 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲡⲩⲗⲏ <ⲙ̅ⲡⲉⲛⲓⲡⲉ> ⲉⲧⲟⲩⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲡⲱϩ ϣⲁⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϩⲓⲣ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 11 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁϩⲙⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧϭⲓϫ ⲛ̅ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲇⲟⲕⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲛ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ. 13 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱϩⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ ⲛ̅ⲑⲁⲉⲓⲧ. ⲁⲩϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲣⲟⲇⲏ. 14 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲣⲁϣⲉ ⲙ̅ⲡⲥ̅ⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲣⲟ. ⲁⲥⲡⲱⲧ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓⲣⲙ̅ⲡⲣⲟ. 15 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲗⲟⲃⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ. ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ. 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲗⲟ ⲉϥⲧⲱϩⲙ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅. 17 ⲁϥⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁϥⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲉⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲓ̈. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϫⲁⲓ̈ⲉ. 18 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ϣⲟⲟⲡ ϩⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈. ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ. 19 ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲙ̅ⲡϥ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲁϥⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅<ⲛ>ⲁⲛⲟⲩⲣ̅ϣⲉ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁⲕⲟⲟⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 20 ⲛⲉϥϭⲟⲛⲧ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲣⲙ̅ⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲇⲱⲛ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ϥⲗⲁⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲟⲓⲧⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲁⲛϣ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲭⲱⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲁⲡⲣ̅ⲣⲟ· 21 ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ̅ ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛ̅ⲧⲉϥϩⲃ̅ⲥⲱ ⲛⲣ̅ⲣⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ. ⲁϥϯϩⲁⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 22 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ. 23 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙ̅ⲡϥ̅ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ϥⲛ̅ⲧ ⲁϥⲙⲟⲩ. 24 ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁϣⲁⲓ̈. 25 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲉⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲉⲁⲩϫⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner