Acts 13

1ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲁϩ. ⲉⲧⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲅⲉⲣ. ⲙⲛ̅ⲗⲟⲩⲕⲓⲟⲥ ⲡⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲛⲁⲏⲛ ⲡⲥⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ 2ⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲫⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲧⲁϩⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. 3ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲗⲏⲗ. ⲁⲩⲧⲁⲗⲉϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 4ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲥⲉⲗⲉⲩⲕⲓⲁ. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. 5ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲥⲁⲗⲁⲙⲓⲛⲁ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁⲩ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲏⲥⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲁⲫⲟⲥ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲅⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲛⲟⲩϫ. ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲃⲁⲣⲓⲏⲥⲟⲩⲥ. 7ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲛⲑⲏⲡⲁⲧⲟⲥ. ⲥⲉⲣⲕⲓⲟⲥ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 8ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲏⲩ ⲛ̅ϭⲓⲉⲗⲩⲙⲁⲥ ⲡⲙⲁⲅⲟⲥ. ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲕⲧⲉⲡⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. 9ⲥⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϥⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ 10ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱ ⲡⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲕⲣⲟϥ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ. ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡϫⲁϫⲉ ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲓⲙ. ⲛ̅ⲅⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲉⲕϭⲱⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 11ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓⲥⲧϭⲓϫ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲃⲗ̅ⲗⲉ. ⲛⲅ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲡⲣⲏ ϣⲁⲟⲩⲟⲉⲓϣ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲛϩⲃⲥ̅ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲁⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲁϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ϩⲏⲧϥ̅. 12ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ. ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥⲡⲗⲏⲥⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 13ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲥϭⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲣⲅⲏ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ. ⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲱⲣϫ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. 14ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲅⲏ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲓⲇⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ 15ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲱϣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁϫⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 16ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲙⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅. 17ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲃⲟⲓ̈ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 18ⲁϥⲥⲁⲛⲟⲩϣⲟⲩ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ. 19ⲁϥϥⲱⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁϩ ⲛ̅ⲭⲁⲛⲁⲁⲛ. ⲁϥϯⲡⲉⲩⲕⲁϩ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ 20ⲛⲁϥⲧⲟⲩϣⲉ ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲣⲏⲧⲏⲥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 21ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲣ̅ⲣⲟ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ϭⲓⲥ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲃⲉⲛⲓⲁⲙⲉⲓⲛ ⲛ̅ϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ. 22ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲡⲟⲟⲛⲉϥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣ̅ⲣⲟ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲥⲥⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 23ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲓ̅ⲥ̅. 24ⲉⲁⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲙ̅ⲡⲉϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. 25ⲓ̈ⲱϩⲁⲛ<ⲛ>ⲏⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϥⲧⲣⲟⲙⲟⲥ. ⲛⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ. ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϯⲙ̅ⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛ̅ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 26ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛ̅ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩϫⲁⲓ̈. 27ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲡⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 28ⲙ̅ⲡⲟⲩϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 29ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲓⲡϣⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ. 30ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 31ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 32ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲧⲛ̅ⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ. 33ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲕϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ. ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲛⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲧϥ̅ⲥⲏϩ ϩⲙ̅ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲙⲯⲁⲗⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϫⲡⲟⲕ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ. 34ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛϥ̅ⲛⲁⲧⲥ̅ⲧⲟϥ ⲁⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲇⲉ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲧ. 35ϫⲉ ϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϩⲛ̅ⲕⲉⲙⲁ. ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕϯ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 36ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲅⲉⲛⲉⲁ ⲁϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϥⲛ̅ⲕⲟⲧⲕ̅. ⲁⲩⲟⲩⲁϩϥ̅ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 37ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 38ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ̅ ϭⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲓ̅ⲥ̅ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. 39ⲁⲩⲱ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲧⲛ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲙⲁⲓ̈ⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ̈ ⲥⲉⲛⲁⲧⲙⲁⲓ̈ⲟⲟⲩ. 40ϭⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲧⲛ̅. 41ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲕⲟ. ϫⲉ ϯⲛⲁⲣ̅ⲟⲩϩⲱⲃ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. 42ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ. 43ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲇⲉ ⲧⲱⲛⲥ̅ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲏⲗⲩⲧⲟⲥ ⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ· 44ϩⲙ̅ⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 45ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲕⲱϩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ. 46ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲉϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲕⲧⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 47ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲁⲓ̈ⲕⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲕϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ̈ ϣⲁⲁⲣⲏϫϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. 48ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣⲟⲩ ⲉⲡⲱⲛϩ̅ ϣⲁⲉⲛⲉϩ. 49ⲡϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅. 50ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲃⲥ̅ⲛⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲧⲟϣ. 51ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲉϩⲡϣⲟⲉⲓϣ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ. 52ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ϩⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ.
Copyright information for CopSahHorner