Acts 14

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲥⲱⲛⲧ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ. ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲙⲉⲕϩ̅ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲩⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲉⲧϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲩϭⲓϫ. ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲱϣ. ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϯ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲗⲩⲕⲁⲟⲛⲓⲁ. ⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲃⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲩϭⲁⲗⲉ ⲡⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲛⲉϩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ̈. 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ̅ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ. 11 ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲁϥ. ⲁⲩϥⲓϩⲣⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲣⲟⲛ. 12 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲍⲉⲩⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡϩⲣ̅ⲙⲏⲥ. ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. 13 ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲍⲉⲩⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲗⲟⲙ ⲉⲣⲛ̅ⲛ̅ⲣⲟ <ⲙ>ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. 14 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 15 ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ <ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ> ⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲉⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲙⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 16 ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛ̅ϫⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ. 17 ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡϥ̅ϭⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ. ⲉϥⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉϥϯ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲉϥⲧⲥⲓⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲣⲩⲫⲏ ϩⲓⲟⲩⲛⲟϥ. 18 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲩⲧⲣⲉⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲙ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛⲁⲩ. 19 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ̅ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲩⲣⲣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ. 20 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉⲣⲃⲏ. 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲗⲩⲥⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 22 ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 23 ⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲁⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 24 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲏⲥⲓⲇⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲣⲅⲏ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ. 25 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲁⲧⲧⲁⲗⲓⲁ. 26 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲟⲕϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 27 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 28 ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
Copyright information for CopSahHorner