Acts 14

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲥⲱⲛⲧ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ. 2ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲟⲩⲛⲁϩⲧⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲙⲉⲕϩ̅ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 3ⲁⲩⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲉⲧϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲩϭⲓϫ. 4ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲱϣ. ⲁⲩⲱ ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. 5ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϯ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 6ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲗⲩⲕⲁⲟⲛⲓⲁ. ⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲃⲏ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ 7ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ 8ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲗⲩⲥⲇⲣⲁ ⲛ̅ϭⲱⲃ ⲛ̅ⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲩϭⲁⲗⲉ ⲡⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲛⲉϩ. 9ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩϫⲁⲓ̈. 10ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲉⲓ̈ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ϩⲓϫⲛ̅ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲟϭϥ̅ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ. 11ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲁϥ. ⲁⲩϥⲓϩⲣⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϣⲁⲣⲟⲛ. 12ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲍⲉⲩⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡϩⲣ̅ⲙⲏⲥ. ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ. 13ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲍⲉⲩⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲥⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲗⲟⲙ ⲉⲣⲛ̅ⲛ̅ⲣⲟ <ⲙ>ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈. 14ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲉⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 15ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲁⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ <ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉ> ⲉⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲡⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ. ⲉⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲙⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 16ⲡⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛ̅ϫⲱⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲁϥⲕⲱ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲟⲩⲉ. 17ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲟⲛ ⲙ̅ⲡϥ̅ϭⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲉϣ ⲛ̅ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ. ⲉϥⲣ̅ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲉϥϯ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲱⲟⲩ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ⲣⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ. ⲉϥⲧⲥⲓⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲣⲩⲫⲏ ϩⲓⲟⲩⲛⲟϥ. 18ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲁⲩⲧⲣⲉⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲙ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛⲁⲩ. 19ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ̅ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲩⲣⲣⲁ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ. 20ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ. ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉⲣⲃⲏ. 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲗⲩⲥⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 22ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲯⲩⲭⲏ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲱ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 23ⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩϣⲗⲏⲗ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲏⲥⲧⲓⲁ ⲁⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ. 24ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲡⲏⲥⲓⲇⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲣⲅⲏ ⲛ̅ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ. 25ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲁⲧⲧⲁⲗⲓⲁ. 26ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲟⲕϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 27ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 28ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ.
Copyright information for CopSahHorner