Acts 15

ⲁⲩⲱ ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ϫⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙ̅ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲧⲉϣⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ̈ⲍⲏⲧⲏⲙⲁ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲑⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲧⲟ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲣⲁϣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲗⲩⲙⲁ. ⲁⲩϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ· ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲃ̅ⲃⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ. ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ϫⲓⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲁⲧⲁⲡⲣⲟ ⲉⲧⲣⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲁϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ⲉⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ϩⲱⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ϯⲡⲱⲣϫ̅ ⲗⲁⲁⲩ ⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲉⲛⲉⲩϩⲏⲧ. 10 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲟⲩⲉϩⲟⲩⲛⲁϩⲃ̅ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁⲕϩ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲙ̅ⲡⲉⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛ ϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ. 11 ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. ⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ. 12 ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲕⲁⲣⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲥⲙⲏ ⲉⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲡⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 13 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲓ̈. 14 ⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ ϫⲓⲛⲛ̅ϣⲟⲣⲡ̅. ⲉϫⲓⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 15 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲥⲩⲙⲫⲱⲛⲓ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ 16 ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ̈. ⲧⲁⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲕⲩⲛⲏ ⲛ̅ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥϩⲉ. ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲟⲣϣⲣ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲧⲁϩⲟⲥ ⲉⲣⲁⲧⲥ̅. 17 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ. 18 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ. 19 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲙ̅ϯϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 20 ⲁⲗⲗⲁ ⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ϫⲱϩⲙ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛ̅ⲕⲁ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲛⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲟⲩⲁϣϥ̅ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉⲩⲁⲁϥ ⲛ̅ϭⲉ. 21 ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲛ̅ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ. ⲟⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲕⲩⲣⲏⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 22 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲥⲛ̅ⲇⲟⲕⲓ <ⲛ̅>ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛ̅ⲥⲉϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲃⲁⲣⲥⲁⲃⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲛⲟϭ ϩⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 23 ⲉⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ· ⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲩⲗⲓⲕⲓⲁ. ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ <ⲉⲃⲟⲗ> ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ⲭⲁⲓⲣⲉⲧⲉ. 24 ⲉⲡⲉⲓⲇⲏ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅ ⲁⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲣ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϯⲙ̅ⲕⲁϩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲙ̅ⲡⲛ̅ϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. 25 ⲁⲥⲛ̅ⲇⲟⲕⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲁⲛⲉⲓ ⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲧⲣⲉⲛⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲛⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 26 ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϯ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 27 ⲁⲛⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲛⲁⲓ̈. 28 ⲁⲥⲛ̅ⲇⲟⲕⲓ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲛ. ⲉⲧⲙ̅ⲧⲁⲗⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲧⲟⲣ. 29 ⲉⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲁⲛϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣ̅ϣⲁⲩ ⲟⲩϫⲁⲓ̈. 30 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲁⲩⲥⲉⲩϩⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩϯ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ 31 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲟϣⲥ̅ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲥⲟⲡⲥ̅. 32 ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ. 33 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅ ϣⲁⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲟⲩ. 34 ⲁⲥⲛ̅ⲇⲟⲕⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉⲧⲣⲉϥϭⲱ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. 35 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. ⲉⲩϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 36 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲛ̅ⲕⲟⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲙ̅ⲡϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲣⲟⲩ. 37 ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ. 38 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁⲝⲓⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ϫⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲱⲣϫ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲛ̅ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲫⲱⲃ. 39 ⲁⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲃⲁⲣⲛⲁⲃⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲙⲁⲣⲕⲟⲥ ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ. 40 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲡ̅ ⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 41 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ. ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner