Acts 16

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉⲇⲉⲣⲃⲏ ⲙⲛ̅ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲏ. ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ ⲡⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ⲗⲩⲥⲇⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲁϥⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩϯ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲇⲟⲅⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲧⲏⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ. ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲉⲁⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲙ̅ϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲩⲑⲩⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲁⲧⲧⲙⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲣⲱⲁⲥ. ⲁⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛⲅ̅ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲣⲟⲛ. 10 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲙ̅ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲉⲛⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁϩⲙⲛ̅ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲩ. 11 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲣⲱⲁⲥ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲥⲁⲙⲟⲑⲣⲁⲕⲏ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. 12 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲟⲛⲓⲁ. ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲛⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ. 13 ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉϫⲙ̅ⲡⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϣⲁⲛϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲛ. 14 ⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲩⲇⲓⲁ. ⲟⲩⲥⲁⲛϫⲏϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲑⲩⲁⲧⲓⲣⲁ. ⲉⲥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲏⲧ. ⲉⲧⲣⲉⲥϯϩⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 15 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲏⲓ̈. ⲁⲥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲛ̅ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲁⲧ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲏⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ϫⲛⲁϩ. 16 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲥϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲥϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲥϣⲓⲛⲉ. 17 ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲁⲥⲟⲩⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ⲁⲥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈. 18 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲟϫϩϫ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. 19 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲱⲃ. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ 20 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉ. ⲥⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ. 21 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲧⲟ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲏ̅ ⲉⲁⲁⲩ ⲉⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ. 22 ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ. 23 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲛⲁⲩϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲏϣⲉ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲉⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅. 24 ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲟⲩ<ⲉ>ⲣⲏⲧⲉ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲉ. 25 ϩⲛ̅ⲧⲡⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲩϣⲗⲏⲗ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲙⲏⲣ. 26 ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲙ̅ⲧⲟ ϣⲱⲡⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲛ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 27 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ. ⲁϥⲧⲉⲕⲙⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϥⲛⲁϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. 28 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ̅. 29 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉϥⲥⲧⲱⲧ. 30 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ. ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲁⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈. 31 ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲏⲓ̈. 32 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈. 33 ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁϥϫⲟⲕⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲏϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. 34 ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲁϥⲕⲱ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲧⲉⲗⲏⲗ ⲡⲉ ⲉⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅. 35 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϥⲁⲓ̈ϣⲃⲱⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲕⲁⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 36 ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲧⲁⲙⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲧⲉ<ⲛⲟⲩ> ϭⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 37 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲁ. ⲉⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲛⲟϫⲛ̅ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 38 ⲁⲛⲁⲛⲟⲩⲣ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲉⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ϩⲉⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ. 39 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. 40 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲗⲩⲇⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ.
Copyright information for CopSahHorner