Acts 16

1ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉⲇⲉⲣⲃⲏ ⲙⲛ̅ⲗⲩⲥⲧⲣⲁ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲏ. ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ ⲡⲉ. 2ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ⲗⲩⲥⲇⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲓⲕⲟⲛⲓⲟⲥ. 3ⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲁϥⲥⲃ̅ⲃⲏⲧϥ̅ ⲉⲧⲃⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ. 4ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩϯ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛⲇⲟⲅⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. 5ⲛⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ϩⲛ̅ⲧⲏⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ. 6ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ. ⲉⲁⲩⲕⲱⲗⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲧⲙ̅ϫⲉⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. 7ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲩⲑⲩⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡϥ̅ⲕⲁⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. 8ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲁⲧⲧⲙⲩⲥⲓⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲧⲣⲱⲁⲥ. 9ⲁⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ϭⲱⲗⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲉϣϫⲉⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙ̅ⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛⲅ̅ⲃⲟⲏⲑⲓ ⲉⲣⲟⲛ. 10ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲛ ⲙ̅ⲡϩⲟⲣⲟⲙⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲉⲛⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲁϩⲙⲛ̅ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲩ. 11ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲕⲱ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲣⲱⲁⲥ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲥⲁⲙⲟⲑⲣⲁⲕⲏ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲁⲡⲟⲗⲓⲥ. 12ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲛⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲟⲛⲓⲁ. ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲧⲙⲉⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲛⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ. 13ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉϫⲙ̅ⲡⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲙⲁ ⲉϣⲁⲛϣⲗⲏⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲛ. 14ⲉⲩⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲗⲩⲇⲓⲁ. ⲟⲩⲥⲁⲛϫⲏϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲑⲩⲁⲧⲓⲣⲁ. ⲉⲥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲥϩⲏⲧ. ⲉⲧⲣⲉⲥϯϩⲧⲏⲥ ⲉⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 15ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲥⲏⲓ̈. ⲁⲥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲛ̅ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲁⲁⲧ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲧⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲙ̅ⲡⲁⲏⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ϫⲛⲁϩ. 16ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϣⲗⲏⲗ. ⲟⲩϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲛ̅ⲣⲉϥϣⲓⲛⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟⲛ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲛⲉⲥϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲛⲉⲥϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ⲉⲥϣⲓⲛⲉ. 17ⲧⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲁⲥⲟⲩⲁϩⲥ̅ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ⲁⲥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ. ⲉⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲁⲓ̈. 18ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲛⲉⲥⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲟϫϩϫ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ϫⲉ ϯⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁⲕ ϩⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. 19ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲥϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲱⲃ. ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ 20ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲧⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉ. ⲥⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ. 21ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲱⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲥⲧⲟ ⲛⲁⲛ ⲁⲛ ⲉϫⲓⲧⲟⲩ ⲏ̅ ⲉⲁⲁⲩ ⲉⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ. 22ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ. 23ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲛⲁⲩϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲏϣⲉ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲉⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅. 24ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧϩⲓϩⲟⲩⲛ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲟⲩ<ⲉ>ⲣⲏⲧⲉ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲉ. 25ϩⲛ̅ⲧⲡⲁϣⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲛⲉⲩϣⲗⲏⲗ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲙⲏⲣ. 26ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲕⲙ̅ⲧⲟ ϣⲱⲡⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲛⲟⲉⲓⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲥⲛ̅ⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲛ̅ⲣⲟ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ. 27ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲩⲟⲩⲏⲛ. ⲁϥⲧⲉⲕⲙⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϥⲛⲁϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ. 28ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥⲙⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ. ⲧⲛ̅ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲛ̅. 29ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉϥⲥⲧⲱⲧ. 30ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁϫⲓⲥⲟⲟⲩⲉ. ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲁⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲟⲩϫⲁⲓ̈. 31ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲕⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲏⲓ̈. 32ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲱ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈. 33ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲁϥϫⲟⲕⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲏϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ. 34ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈. ⲁϥⲕⲱ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲧⲉⲗⲏⲗ ⲡⲉ ⲉⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅. 35ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛϥⲁⲓ̈ϣⲃⲱⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. ϫⲉ ⲕⲁⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ. 36ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲧϩⲓϫⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲧⲁⲙⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ϫⲉ ⲁⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲧⲉ<ⲛⲟⲩ> ϭⲉ ⲁⲙⲏⲓ̈ⲧⲛ̅ ⲃⲱⲕ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ. 37ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲁ. ⲉⲁⲛⲟⲛ ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲩⲛⲟϫⲛ̅ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϫⲓⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲛ̅ⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 38ⲁⲛⲁⲛⲟⲩⲣ̅ϣⲉ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲉⲛⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲏⲅⲟⲥ ⲉⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ϩⲉⲛϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ. 39ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. 40ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲗⲩⲇⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ.
Copyright information for CopSahHorner