Acts 17

ⲁⲩⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲙⲫⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲡⲟⲗⲱⲛⲓⲁ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ. ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲉϥⲃⲱⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫ<ⲉ>ϩⲁⲡⲥ̅ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥ̅ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲏⲧⲛ̅. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲓⲗⲁⲥ. ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ. ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲱϩ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲟⲥⲃ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲩϩⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲣ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲥⲱⲛ. ⲁⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲟⲩ ⲉⲛ̅ⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲙ̅ϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲛ̅ⲓ̈ⲁⲥⲱⲛ ⲙⲛ̅ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲓ̈ⲁⲥⲱⲛ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϯ ⲟⲩⲃⲉⲛ̅ⲇⲟⲅⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲕⲉⲣ̅ⲣⲟ ϣⲟⲟⲡ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲣ̅ⲧⲣ̅ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓϣⲡ̅ⲧⲱⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲓ̈ⲁⲥⲱⲛ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 10 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ <ϫⲟⲟⲩ> ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲗⲁⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲃⲉⲣⲟⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲉⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 11 ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ. ⲉⲁⲩϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲟⲧ. ⲉⲩϩⲟⲧϩⲧ̅ ϩⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 12 ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲓⲟⲙⲉ ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ. 13 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ. ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲛ̅ⲃⲉⲣⲟⲓⲁ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲙⲁⲩ ⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲕⲓⲙ ⲉⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ. 14 ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ. ⲁⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ϭⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ. 15 ⲛⲉⲧⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ϣⲁⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϣⲁⲥⲓⲗⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧⲟⲩ ϩⲛ̅ⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ. ⲁⲡⲉϥⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϩⲟϫϩϫ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. 17 ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲙ̅ϣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲁⲅⲟⲣⲁ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅. 18 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲕⲟⲩⲣⲓⲟⲥ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲟⲥⲟⲫⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲛⲉⲥⲧⲟⲓ̈ⲕⲟⲥ <ⲛ>ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲓ̈ⲥⲁⲛϣⲁϫⲉ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓ̈ϣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 19 ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲣⲓⲟⲙⲡⲁⲅⲟⲥ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲉⲓ̈ⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉⲧⲕ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 20 ⲕⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲛⲙⲁⲁϫⲉ. ⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈. 21 ⲛⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϣⲙ̅ⲙⲟ ⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉⲩⲥⲣ̅ϥⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉϣⲁϫⲉ. ⲏ̅ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲃⲣ̅ⲣⲉ. 22 ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲓⲟⲙⲡⲁⲅⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ. ϩⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉϣϫⲉⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲉϥϣⲙ̅ϣⲉⲛⲟⲩⲧⲉ. 23 ⲉⲓ̈ⲙⲟⲟϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ⲛⲁⲩ. ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲩϣⲏⲩⲉ ⲉϥⲥⲏϩ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲛ̅ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲧ̅ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲁⲛ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲉϯⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ̅. 24 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲁⲛ ϩⲛ̅ⲣ̅ⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲩⲛⲅ̅ ⲛ̅ϭⲓϫ. 25 ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲁⲁⲧ ⲁⲛ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ϭⲓϫ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲧϯ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲡⲛⲟⲏ ϩⲙ̅ⲡⲧⲏⲣϥ̅. 26 ⲉⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩⲟⲩⲱϩ ϩⲓϫⲙ̅ⲫⲟ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲉⲁϥⲧⲱϣ ⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟϣ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲙⲁ ⲛ̅ϣⲱⲡⲉ. 27 ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲱⲙϥ̅ ⲛ̅ⲥⲉϩⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲛϥ̅ⲟⲩⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲛ. 28 ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲟⲛϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲕⲓⲙ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲡⲟⲓ<ⲏ>ⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ. 29 ⲉⲁⲛⲟⲛⲡⲅⲉⲛⲟⲥ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲉⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟⲩⲃ ⲏ̅ ⲟⲩϩⲁⲧ. ⲏ̅ ⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉϥϣⲉⲧϣⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲛⲏ. ⲙ̅ⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 30 ⲙ̅ⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ. ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲃϣϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. 31 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁϥⲥⲙⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅ ⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥⲧⲟϣϥ̅. ⲁϥϯⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 32 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ. ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈. 33 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. 34 ⲁϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲇⲓⲟⲛⲏⲥⲓⲟⲥ ⲡⲁⲣⲉⲟⲡⲁⲅⲓⲧⲏⲥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲇⲁⲙⲁⲣⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ.
Copyright information for CopSahHorner