Acts 18

1ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲁⲑⲏⲛⲁⲓⲥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. 2ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲕⲩⲗⲁⲥ. ⲟⲩⲡⲟⲛⲧⲓⲕⲟⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ. ⲉⲁϥⲉⲓ ϩⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓⲧⲁⲗⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲣⲱⲙⲏ. ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 3ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲩ ⲁϥⲣ̅ϩⲱⲃ. ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉϥⲉⲓⲟⲡⲉ ⲧⲱⲟⲩ ⲧⲉ. ⲛⲉⲧⲉⲩⲧⲉⲭⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲣⲉϥⲧⲁⲙⲓⲉⲥⲕⲩⲛⲏ. 4ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ. 5ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥⲓⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧ̅ⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩϯ ⲇⲉ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ. ⲁϥⲛⲉϩⲛⲉϥϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲥⲛⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲁⲡⲉ. ϯⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 7ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲧⲓⲧⲟⲥ ⲉϥϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲏⲓ̈ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. 8ⲕⲣⲓⲥⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. 9ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲣⲟⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲕⲁⲣⲱⲕ 10ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ. ⲁⲩⲱ ⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛⲁⲕ. ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲟⲩⲗⲁⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ. 11ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲥⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϥⲟ ⲛ̅ⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲉϫⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓⲁ. ⲁⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉϫⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲩϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ 13ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲓⲑⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲙ̅ϣⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 14ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϥⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲛ̅ⲣⲱϥ. ⲡⲉϫⲉⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩϫⲓ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲏ̅ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲱ̅ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲩⲗⲟⲅⲱⲥ. 15ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉϣϫⲉϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩϣⲁϫⲉ. ⲏ̅ ϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲱϣⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ϯⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯϩⲁⲡ ⲉϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ. 16ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲃⲏⲙⲁ. 17ⲁⲛϩⲗ̅ⲗⲏⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲱⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲡⲁⲣⲭⲏⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲃⲏⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲉⲅⲁⲗⲗⲓⲱⲛ ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ. 18ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲁⲧⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲩⲗⲁⲥ. ⲁϥϩⲉⲕⲉⲧⲉϥⲁⲡⲉ ϩⲛ̅ⲕⲉⲛⲭⲣⲁⲓⲁⲓⲥ. ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧ. 19ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ <ⲉ>ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ. ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 20ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲇⲉ ⲉⲣ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲡϥ̅ϭⲱ. 21ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲕⲁⲛⲏ ⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ̈ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. ⲉϣⲱⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ 22ⲁϥⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲁⲛⲧⲓⲟⲭⲓⲁ. 23ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛ̅ⲧⲅⲁⲗⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ. ⲉⲩⲧⲁϫⲣⲟ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 24ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲟⲩⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲉⲩⲥ ϩⲙ̅ⲡⲉϥⲅⲉⲛⲟⲥ. ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲉⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ. 25ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲁⲩⲕⲁⲑⲏⲕⲉⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉϥⲃⲣ̅ⲃⲣ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲧⲃⲉⲓ̅ⲥ̅. ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛ̅ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. 26ⲡⲁⲓ̈ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲁⲕⲩⲗⲁⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲣⲓⲥⲕⲓⲗⲗⲁ. ⲁⲩϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 27ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲡⲣⲟⲧⲣⲉⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉϩⲛⲁϥ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲧⲁⲭⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉϣⲟⲡϥ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ. 28ⲛⲉϥϫⲡⲓⲟ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲉϥⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅·
Copyright information for CopSahHorner