Acts 19

ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲁⲡⲟⲗⲗⲱ ϩⲛ̅ⲕⲟⲣⲓⲛⲑⲟⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲉϣⲧⲛ̅ⲥⲁ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡϫⲓⲥⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁϥϩⲉ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲛ̅ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲣⲱ ϫⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ϫⲓⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϭⲉ ⲉⲛⲓⲙ. ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲛϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ. ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲓ̈ⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛ̅ⲧⲁϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙ̅ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲁϭⲓϫ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉⲩⲙⲉϩⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ. ⲁϥⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϣⲟⲙⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ. ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲓⲑⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϣⲟⲧ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ⲁⲧⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲁϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲣϫ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲭⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲏⲣⲁⲛⲟⲥ. 10 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ. ϩⲱⲥⲧⲉ <ⲛⲧⲉ>ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 11 ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ϭⲓϫ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 12 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲥⲩⲙⲓⲕⲓⲛⲑⲓⲛⲟⲛ ⲉⲁⲩⲧⲟϭⲟⲩ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲁⲩ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲗⲟ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 13 ⲁⲩϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ. ⲉⲧⲟ ⲛ̅ⲉⲝⲟⲣⲕⲓⲥⲧⲏⲥ ⲉⲧⲁⲩⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲟⲩ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛ̅ⲧⲁⲣⲕⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 14 ⲛⲉⲩⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲥⲕⲉⲩⲁ ⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. 15 ⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϯⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲓⲙ. 16 ⲁϥϥⲱϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲣ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ. ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲏⲓ̈ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲩⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲡⲟⲗϩ̅. 17 ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲟⲧⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 18 ⲛⲉⲣⲉϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲏⲩ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ. 19 ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲡⲉⲣⲡⲉⲣⲟⲥ ⲁⲩⲛ̅ϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲡⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲟⲩ. ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ⲛ̅ϩⲁⲧ. 20 ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲝⲁⲛⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲙ̅ϭⲟⲙ. 21 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲥⲙⲛ̅ⲧⲥ̅ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲭⲁⲓ̈ⲁ. ⲛϥ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ. ϩⲁⲡⲥ̅ ⲟⲛ ⲉⲧⲣⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ. 22 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲥⲁⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ. ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲉⲣⲁⲥⲧⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. 23 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϩⲓⲏ. 24 ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ϩⲁⲧ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ⲉϥⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ϩⲁⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ. ⲛⲉⲩϯ ⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲛⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ. 25 ⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁϥⲥⲉⲩϩⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲣ̅ϩⲱⲃ ⲉⲧⲉⲓ̈ⲟⲡⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϣⲃⲣ̅ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲱⲛϩ̅ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲉⲣⲅⲁⲥⲓⲁ. 26 ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲭⲉⲇⲟⲛ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅. ⲁⲡⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲓⲑⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲛ̅ⲛⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁϣⲱϥ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲙⲓⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ. 27 ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲙⲉⲣⲟⲥ ⲕⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲛ̅. ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲕⲉⲣ̅ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲉⲩⲱⲡ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲥⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ. ⲧⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲁⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲁⲥ. 28 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ϭⲱⲛⲧ̅ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 29 ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲙⲟⲩϩ ⲛ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. ⲉⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ. ⲉⲁⲩⲧⲱⲣⲡ̅ ⲛ̅ⲅⲁⲓ̈ⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ϩⲉⲛⲙⲁⲕⲉⲇⲱⲛ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 30 ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲇⲏⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲁⲁϥ. 31 ϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ϩⲛ̅ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩⲟ ⲛ̅ϣⲃⲏⲣ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉⲩⲥⲟⲡⲥ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲑⲩⲁⲧⲣⲟⲛ. 32 ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲛⲉⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ. 33 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲛⲉϫⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲗⲉⲝⲁⲛⲇⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲱⲣⲙ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ. ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 34 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲡⲉ. ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲛ̅ⲧⲉ. ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲧⲉ ⲧⲁⲣⲧⲉⲙⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. 35 ⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲧⲁⲥⲧⲓⲗⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛ̅ϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛ̅ⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲉⲥϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲣⲧⲩⲙⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲍⲉⲩⲥ. 36 ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϣ̅ϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲥⲙⲛ̅ⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲙ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲥⲁⲓ̈. 37 ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲩϣⲗ̅ⲣ̅ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϫⲓⲟⲩⲁ <ⲉ>ⲧⲛ̅ⲛⲟⲩⲧⲉ. 38 ⲉϣϫⲉⲧⲩⲙⲏⲧⲣⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲃⲣ̅ⲧⲉⲭⲛⲓⲧⲏⲥ ⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ϣⲁⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲅⲟⲣⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲁⲛⲑⲩⲡⲁⲧⲟⲥ ⲙⲁⲣⲟⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲛⲁⲩ. 39 ⲉϣϫⲉⲕⲉϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ϣⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ. ⲥⲉⲛⲁⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲥⲟⲟⲩϩⲥ̅ ⲉϣⲁⲥϣⲱⲡⲉ. 40 ⲧⲛ̅ϭⲓⲛⲇⲩⲛⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩϯϣⲧⲟⲩⲏⲧ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓ̈ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲉⲙⲛ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲉⲩⲛ̅ϣ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟϥ. 41 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ.
Copyright information for CopSahHorner