Acts 2

ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ. ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲛⲟⲏ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲛⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲗⲁⲥ ⲉⲩⲡⲟⲣϫ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϯ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲓ̈ⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉ. ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̅ϩⲉⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. ⲙ̅ⲡⲁⲣⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲇⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉⲥⲁⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ. ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁ. ⲡⲡ̅ⲟⲛⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲓⲁ. 10 ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ. ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲗⲓⲃⲩⲏ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲕⲩⲣⲏⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓ̈. 11 ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲩⲧⲟⲥ. ⲛⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12 ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ. ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ. 13 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉϩ ⲛⲙ̅ⲣⲓⲥ. 14 ⲁϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ. ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲙⲏ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ. 15 ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ϫⲡ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉ. 16 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 17 ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲱϩⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϫⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ. ⲛ̅ⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲣⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲡⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ. 18 ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲱϩⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲛⲁϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ̅ⲛⲁϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. 19 ⲧⲁϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲗ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲕⲁⲡⲛⲟⲥ. 20 ⲡⲣⲏ ⲛⲁⲕⲧⲟϥ ⲉⲩⲕⲁⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲉⲩⲥⲛⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 21 ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲱϣ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. 22 ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲏ̅ⲗ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅. 23 ⲡⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲧⲧⲏϣ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϣⲧϥ̅. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 24 ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 25 ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ϫⲉ ϥϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉⲛ̅ⲛⲁⲕⲓⲙ. 26 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲁϩⲏⲧ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲗⲁⲥ ⲧⲉⲗⲏⲗ. ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲧⲁⲕⲉⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. 27 ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁϯ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 28 ⲁⲕⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲕⲛⲁϫⲟⲕⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲕϩⲟ. 29 ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ϣ̅ϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲡ̅ⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲙ̅ϩⲁⲁⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 30 ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱⲣⲕ̅ ⲛⲁϥ. ⲉⲑⲙ̅ⲥⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉϥϯⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. 31 ⲁϥϣⲣⲡ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲕⲁⲁϥ ϩ̅ⲛⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 32 ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. 33 ⲉⲁϥϫⲓⲥⲉ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲁϥⲡⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲁⲓ̈ⲟ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅. 34 ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ. ϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟϥ. ϫⲉⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 35 ϣⲁⲛϯⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 36 ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥxⲟⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 37 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁϥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 38 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 39 ⲉⲣⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁϩⲙⲟⲩ. 40 ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ. 41 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡ ϭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲁϣⲙⲧϣⲟ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ. 42 ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲡ̅ⲱϣ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ. 43 ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ. ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲓϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· 44 ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. 45 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϭⲱⲙ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛⲉⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 46 ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲩⲡⲱϣ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ. ⲉⲩϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ. ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ. 47 ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·
Copyright information for CopSahHorner