Acts 2

1ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ. ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. 2ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛ̅ϭⲓⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲡⲛⲟⲏ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲙⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲉⲛⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 3ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲗⲁⲥ ⲉⲩⲡⲟⲣϫ̅ ⲛ̅ⲑⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 4ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲁⲥⲡⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ϯ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. 5ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲧⲡⲉ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲓ̈ⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ. ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉ. 7ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣ̅ϣⲡⲏⲣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛ̅ϩⲉⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϣⲁϫⲉ. 8ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ϩⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲉϥⲁⲥⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. 9ⲙ̅ⲡⲁⲣⲑⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲙ̅ⲙⲏⲇⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲗⲁⲙⲓⲧⲏⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲧⲙⲉⲥⲁⲡⲟⲇⲁⲙⲓⲁ. ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲕⲁⲡⲡⲁⲇⲟⲕⲓⲁ. ⲡⲡ̅ⲟⲛⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲓⲁ. 10ⲧⲉⲫⲣⲩⲅⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲡⲁⲙⲫⲩⲗⲓⲁ. ⲕⲏⲙⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲁ ⲛ̅ⲧⲗⲓⲃⲩⲏ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲕⲩⲣⲏⲛⲏ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧⲧⲁⲓ̈. 11ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲥⲩⲗⲩⲧⲟⲥ. ⲛⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲁⲃⲟⲥ. ⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲁⲥⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲛⲟϭ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 12ⲁⲩⲡⲱϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲡⲟⲣⲣⲓ. ⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲟⲩⲁ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ϩⲱⲃ. 13ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϩⲏⲧⲟⲩ ⲙⲉϩ ⲛⲙ̅ⲣⲓⲥ. 14ⲁϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉ. ⲁϥϥⲓ ⲛ̅ⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ. ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲑⲓⲗⲏ̅ⲙ̅. ⲙⲁⲣⲉⲡⲁⲓ̈ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲓⲥⲙⲏ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ. 15ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲥ. ϫⲡ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲧⲉ. 16ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲓ̈ⲱⲏⲗ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 17ϫⲉ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲁⲓ̈ ⲡⲉϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲱϩⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϫⲛ̅ⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲓⲙ. ⲛ̅ⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛϩⲟⲣⲟⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲛⲉⲧⲛ̅ϩⲗ̅ⲗⲟ ⲡⲱⲱⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲁⲥⲟⲩ. 18ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲡⲱϩⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲁⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲛ̅ⲛⲁϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩⲧ ⲙⲛ̅ⲛⲁϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲛⲥϩⲓⲙⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲥⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. 19ⲧⲁϯ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲕⲱϩⲧ̅. ⲙⲛ̅ⲟⲩⲗ̅ϩⲱⲃ ⲛ̅ⲕⲁⲡⲛⲟⲥ. 20ⲡⲣⲏ ⲛⲁⲕⲧⲟϥ ⲉⲩⲕⲁⲕⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲉⲩⲥⲛⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲟⲩⲟⲛϩ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 21ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲱϣ ⲙ̅ⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈. 22ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓⲏ̅ⲗ̅ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ. ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲟϣϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. ϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ϩⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲉⲓⲛ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅. 23ⲡⲁⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲧⲧⲏϣ ⲙⲛ̅ⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛ̅ⲁⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲁϣⲧϥ̅. ⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 24ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅ ⲉⲁϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛ̅ⲛⲁⲁⲕⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ̅. 25ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ. ϫⲉ ϥϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϫⲉⲛ̅ⲛⲁⲕⲓⲙ. 26ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲡⲁϩⲏⲧ ⲉⲩⲫⲣⲁⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲗⲁⲥ ⲧⲉⲗⲏⲗ. ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲧⲁⲕⲉⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲟⲩⲱϩ ϩⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ. 27ϫⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁⲕⲱ ⲛ̅ⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲛ̅ⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲅ̅ⲛⲁϯ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 28ⲁⲕⲟⲩⲱⲛϩ̅ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲱⲛϩ̅. ⲕⲛⲁϫⲟⲕⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲩⲛⲟϥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲕϩⲟ. 29ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. ϣ̅ϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲡ̅ⲁⲧⲣⲓⲁⲣⲭⲏⲥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲟⲙⲥϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϥⲙ̅ϩⲁⲁⲩ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧⲛ̅ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 30ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϭⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲱⲣⲕ̅ ⲛⲁϥ. ⲉⲑⲙ̅ⲥⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉϥϯⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲉϥⲑⲣⲟⲛⲟⲥ. 31ⲁϥϣⲣⲡ̅ⲉⲓⲙⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅. ϫⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲕⲁⲁϥ ϩ̅ⲛⲁⲙⲛ̅ⲧⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ̅ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ. 32ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲧⲏⲣⲛ̅ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. 33ⲉⲁϥϫⲓⲥⲉ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁϥϫⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲓⲱⲧ. ⲁϥⲡⲱϩⲧ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲁⲓ̈ⲟ. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅. 34ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ. ϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟϥ. ϫⲉⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈. 35ϣⲁⲛϯⲕⲱ ⲛ̅ⲛⲉⲕϫⲁϫⲉ ⲛ̅ϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ. 36ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϭⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲏⲓ̈ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁϥ ⲛ̅ϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲭⲣⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛ̅ⲥxⲟⲩ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 37ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩⲙ̅ⲕⲁϩ ⲙ̅ⲡⲉⲩϩⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙ̅ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲁϥ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ. 38ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ⲛ̅ⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 39ⲉⲣⲉⲡⲉⲣⲏⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲏⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲟⲩⲉ. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁϩⲙⲟⲩ. 40ϩⲣⲁⲓ̈ ⲇⲉ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲅⲉⲛⲉⲁ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ. 41ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡ ϭⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲁϣⲙⲧϣⲟ ⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ. 42ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ. ⲙⲛ̅ⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲡ̅ⲱϣ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉϣⲗⲏⲗ. 43ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲟⲧⲉ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲯⲩⲭⲏ ⲛⲓⲙ. ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲓϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ· 44ⲟⲩⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛ̅ⲕⲁ ⲛⲓⲙ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ. 45ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϭⲱⲙ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲛⲉⲩϯ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲱϣ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲣ̅ⲭⲣⲓⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲥ. 46ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲏⲓ̈ ⲉⲩⲡⲱϣ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ. ⲉⲩϫⲓ ⲛ̅ⲟⲩⲧⲣⲟⲫⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲧⲉⲗⲏⲗ. ⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲡⲗⲟⲩⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲩϩⲏⲧ. 47ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲏⲛⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ·
Copyright information for CopSahHorner