Acts 20

ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲉⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲇⲉ ⲗⲟ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩϣⲧ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲑⲉⲗⲗⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ⲉⲃⲟⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲣ̅ⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲁⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. ⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲕⲧⲟϥ ⲉⲧⲙⲁⲕⲉⲇⲟⲛⲓⲁ. ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϭⲓⲥⲱⲥⲓⲡⲁⲧⲣⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲡⲩⲣⲣⲟⲥ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲃⲉⲣⲟⲓⲁ. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲑⲉⲥⲥⲁⲗⲟⲛⲓⲕⲏ. ⲁⲣⲓⲥⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲥⲉⲕⲟⲩⲛⲧⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲓ̈ⲟⲥ. ⲧⲉⲣⲃⲉⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ⲧⲩⲭⲓⲕⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲁⲩϭⲱ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ⲧⲣⲱⲁⲥ. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲁⲑⲁⲃ. ⲁⲛⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲫⲟⲩⲛ ⲛ̅ϯⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲣⲱⲁⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩϩ ⲉⲡⲡⲱϣ ⲙ̅ⲡⲟⲓ̈ⲕ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ. ⲛⲉϥⲥⲱⲕ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ϣⲁⲧⲡⲁϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. ⲛⲉⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϫⲉⲣⲟ ϩⲛ̅ⲟⲩⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲛⲥⲟⲟⲩϩ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲟⲩϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲙ̅ⲡϣⲟⲩϣⲧ̅ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲩⲭⲟⲥ. ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲓⲛⲏⲃ ⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϣⲁϫⲉ ⲁⲡϩⲓⲛⲏⲃ ϩⲣⲟϣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲛ̅ⲧⲙⲉϩϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ϩⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓⲧϥ̅ ⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ. 10 ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲗϭ̅ ⲉⲣⲟϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ϩⲏⲧϥ̅. 11 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲁϥⲡⲱϣ ⲙ̅ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϫⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱⲥⲕ̅ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ. 12 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥⲟⲛϩ̅. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ. 13 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲣ̅ϣⲟⲣⲡ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡϫⲟⲓ̈. ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲁⲣⲥⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲧⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥⲧⲟϣⲥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ. ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲟϣⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲛ̅ⲣⲁⲧϥ̅. 14 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ⲑⲁⲣⲥⲟⲥ. ⲁⲛⲧⲁⲗⲟϥ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲙⲓⲧⲩⲗⲏⲛⲏ. 15 ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲛⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲭⲓⲟⲥ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲥⲁⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲣⲟⲅⲩⲗⲗⲓⲟⲥ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ. 16 ⲛⲉⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧⲉⲫⲉⲥⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛ̅ⲛⲉϥⲱⲥⲕ̅ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲛⲉϥϭⲉⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥⲛⲁϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲣ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲡⲉⲛⲧⲏⲕⲟⲥⲧⲏ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. 17 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲙⲓⲗⲏⲧⲟⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲉⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ. 18 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ϫⲓⲛⲡϣⲟⲣⲡ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϩⲣⲁⲧ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲣ̅ⲡⲉⲓ̈ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛⲙ̅ⲙⲏⲧⲛ̅. 19 ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ϩⲙ̅ϩⲁⲗ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϩⲛ̅ⲑⲃ̅ⲃⲓⲟ ⲛⲓⲙ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ. ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅<ⲛ>ⲉⲡⲓⲃⲟⲩⲗⲏ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. 20 ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓϩⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲣ̅ⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲧⲩⲙⲟⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ϩⲛ̅ⲛⲏⲓ̈. 21 ⲉⲓ̈ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛ̅ⲧⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 22 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲙⲏⲣ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲛ̅ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲱⲙⲛ̅ⲧ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. 23 ⲡⲗⲏⲛ ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲣ̅ⲣⲉ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϭⲉⲉⲧ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛ̅ⲑⲓⲏ̅ⲙ̅. 24 ⲁⲗⲗⲁ ⲛ̅ϯⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲁⲇⲣⲟⲙⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓⲧⲥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲧⲣⲁⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 25 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϩⲟ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. ⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲓ̈ⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲉⲣⲟ ⲛ̅ⲓ̅ⲥ̅. 26 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϯⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ϫⲉ ϯⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. 27 ⲙ̅ⲡⲓϩⲟⲡ<ⲧ̅> ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲁⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲡϣⲟϫⲛⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 28 ⲡⲣⲟⲥⲉⲭⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲙⲛ̅ⲡⲟϩⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲕⲁⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲉⲡⲓⲥⲕⲟⲡⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ. ⲉⲙⲟⲟⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲧⲛ̅ⲧⲁϥϫⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙ̅ⲙⲓⲛ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 29 ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲧⲣⲁⲃⲱⲕ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲟⲩⲱⲛϣ̅ ⲉⲩϩⲟⲣϣ̅ ⲛ̅ⲥⲉϯⲥⲟ ⲁⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ. 30 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲛ̅ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲩϭⲟⲟⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲱϭⲥ̅ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 31 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲙⲛ̅ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲓⲗⲟ ⲉⲓ̈ϯⲥⲃⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ϩⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲙ̅ⲉⲓⲟⲟⲩⲉ. 32 ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ϯϯ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥⲭⲁⲣⲓⲥ. ⲡⲉⲧⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲕⲱⲧ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅. ⲁⲩⲱ ⲉϯ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ϩⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ. 33 ⲙ̅ⲡⲓⲉⲡⲓⲑⲩⲙⲓ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲁⲧ ⲏ̅ ⲛⲟⲩⲃ. ⲏ̅ ϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. 34 ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲉⲧⲛ̅ⲥⲟⲟⲩⲛ̅ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲓ̈ϭⲓϫ ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲭⲣⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 35 ⲉⲓ̈ⲧⲁⲙⲟ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲧⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅ ⲉϣⲡ̅ϩⲓⲥⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϥⲓ ϩⲁⲛⲉⲧⲛ̅ϣⲱⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛ̅ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲛ̅ⲧⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ ⲡⲉ ϯ ⲉϩⲟⲩⲉϫⲓ. 36 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲕⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ⲛⲉϥⲡⲁⲧ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ. 37 ⲁⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲧⲁϩⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲙⲁⲕϩ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ 38 ⲉⲩⲙⲟⲕϩ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϫⲙ̅ⲡϣⲁϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛⲁⲕⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ̅ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁϩⲟ. ⲛⲉⲩⲑⲡⲟ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡϫⲟⲓ̈.
Copyright information for CopSahHorner