Acts 21

̅̅ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲟⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲛ̅ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲱ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲟⲇⲟⲥ. ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲡⲁⲧⲁⲣⲁ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲱⲥ ⲉⲙⲩⲣⲣⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ϩⲉ ⲉⲩϫⲟⲓ <ⲉϥⲛⲁϫⲓⲟⲟⲣ> ⲉⲧⲉⲫⲟⲓⲛⲓⲕⲏ ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲁⲛⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉⲕⲩⲡⲣⲟⲥ ⲁⲛⲕⲁⲁⲥ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲁⲛⲥϭⲏⲣ ⲉⲧⲥⲩⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲛⲉⲣⲉⲡϫⲟⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϣⲟⲩⲟ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ϩⲉ ⲉⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛ̅ⲥⲁϣϥ̅ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ̅ⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ. ⲉⲩⲑⲡⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲓⲟⲙⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ. ϣⲁⲡⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲕⲱⲗϫ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲡⲁⲧ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲛϣⲗⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ. ⲁⲛⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩⲏⲓ̈. ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲣ̅ϩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲩⲣⲟⲥ. ⲁⲛⲕⲁⲧⲁⲛⲧⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲧⲟⲗⲉⲙⲁⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁⲧⲏⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲟⲟⲩ. ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛⲉⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ̈ ⲙ̅ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲣⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲉⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲡⲉ ⲁⲛϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏϥ. ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ϥⲧⲟ ⲛ̅ϣⲉⲉⲣⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲉϣⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ. 10 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ϭⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲅⲁⲃⲟⲥ. 11 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲛ ⲁϥϥⲓ ⲙ̅ⲡⲙⲟϫϩ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲣ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛⲉϥϭⲓϫ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. ϫⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓ̈ⲙⲟϫϩ̅. ⲥⲉⲛⲁⲙⲟⲣϥ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲛ̅ϭⲓⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲛϭⲓϫ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. 12 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁⲛⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲉⲓⲣⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟⲩⲱϣϥ̅ ⲙ̅ⲡⲁϩⲏⲧ. ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲥⲃⲧⲱⲧ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲣⲧ̅ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ϩⲁⲡⲣⲁⲛ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓ̅ⲥ̅. 14 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲧⲙ̅ⲡⲓⲑⲉ ⲇⲉ ⲁⲛⲕⲁⲣⲱⲛ ⲉⲛϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲱϣ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ· 15 ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲥⲃ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲁⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. 16 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲙ̅ⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲛ̅ⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩϫⲓⲧⲛ̅ ϣⲁⲟⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛ̅ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲛ̅ⲕⲩⲡⲣⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲁⲥⲱⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲟⲓ̈ⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ. 17 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲛ̅ⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲁⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ϣⲟⲡⲛ̅ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ̅ⲟⲩⲣⲁϣⲉ. 18 ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲓ̈ⲁⲕⲱⲃⲟⲥ. ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. 19 ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣϥ̅ⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲩⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲁⲩ ϩⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲁ. 20 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲁⲩϯⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲡⲥⲟⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲏⲣ ⲛ̅ⲧⲃⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛ̅ϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. 21 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ̅ ϫⲉ ⲕϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲙ̅ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲱⲩ̈ⲥⲏⲥ ⲉⲕϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲥⲃ̅ⲃⲉⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲧ̅. 22 ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲓ. 23 ⲁⲣⲓⲡⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲉⲧⲛ̅ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲕ. ⲟⲩⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲣⲏⲧ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ. 24 ⲛⲁⲓ̈ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲅ̅ⲧⲃ̅ⲃⲟⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ϫⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲉⲕⲉϫⲱⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛϭⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲟⲧⲙⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲧⲕ̅. ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲕⲁϩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉⲕϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ. 25 ⲉⲧⲃⲉⲛ̅ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϣⲁϫⲉ ⲉϫⲱ ⲛⲁⲕ. ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥϩⲁⲓ̈ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϣⲱⲱⲧ ⲛ̅ⲉⲓⲇⲱⲗⲟⲛ. ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. ⲙⲛ̅ⲧⲡⲟⲣⲛⲓⲁ. 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲧⲃ̅ⲃⲟϥ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲛ̅ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲧⲃ̅ⲃⲟ. ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲉⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ϩⲁⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 27 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲁϣϥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϩⲱⲛ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ. ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲥⲉⲩϩⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ 28 ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲓ̅ⲏ̅ⲗ ⲃⲟⲏⲑⲓ. ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣ̅ⲡⲉ. ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲁϥⲛ̅ϩⲉⲛⲟⲩⲉⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ. 29 ⲛⲉⲁⲩⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲟⲫⲓⲙⲟⲥ ⲡⲣⲙ̅ⲛⲉⲫⲉⲥⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. 30 ⲉⲁⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ̅ ⲛⲟⲓ̈ⲛ. ⲁⲩⲱ ⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲕ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲟ 31 ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲁϩⲟⲧⲃⲉϥ ⲁⲡⲟⲩⲱ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲥⲡⲓⲣⲁ ϫⲉ ⲁⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲧⲏⲣⲥ̅ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. 32 ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 33 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲙⲟⲣϥ̅ ⲛ̅ϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲥⲛ̅ⲧⲉ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ. 34 ⲛⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ. ⲙ̅ⲡϥ̅ⲉϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ̅ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 35 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲱϩ ⲇⲉ ⲉϫⲛ̅ⲛ̅ⲧⲱⲣⲧⲣ̅. ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲣⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲙⲏⲏϣⲉ. 36 ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲟⲩⲏϩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓ ⲛ̅ⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲛϫⲁϫⲉ. 37 ⲉⲩⲛⲁϫⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲣⲁϫⲉⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟⲕ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲟⲩⲉⲓ̈ⲉⲛⲓⲛ. 38 ⲉⲓ̈ⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲣⲙ̅ⲛ̅ⲕⲏⲙⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱϭⲥ̅ ϩⲁⲑⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϩⲟⲟⲩ. ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲁϥⲧⲟⲩϣⲟ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲥⲓⲕⲁⲣⲓⲟⲥ. 39 ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲙ̅ⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲙ̅ⲡⲟⲗⲓⲧⲏⲥ. ⲛ̅ⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲥⲟ ⲛ̅ⲥⲟⲉⲓⲧ. ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲕⲁⲁⲧ ⲧⲁϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲗⲁⲟⲥ. 40 ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ. ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲛ̅ⲛ̅ⲧⲱⲣⲧⲣ̅ ⲁϥⲕⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲡⲗⲁⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲥϭⲣⲉϩⲧ̅ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲧⲁⲥⲡⲉ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ.
Copyright information for CopSahHorner