Acts 22

1ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲧⲁⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ̅. 2ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ. ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ 3ϫⲉ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲁⲩϫⲡⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲧⲁⲣⲥⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ ⲉⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣⲧ̅ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲁⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ϩⲁⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ⲅⲁⲙⲁⲗⲓⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲉⲓ̈ⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥⲕⲱϩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲧⲱⲧⲛ̅ ⲧⲏⲣⲧⲛ̅. 4ⲁⲓ̈ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛ̅ⲥⲁⲧⲉⲓ̈ϩⲓⲏ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲙⲟⲩ. ⲉⲓ̈ⲙⲟⲩⲣ ⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲟⲩϫⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ. 5ⲛ̅ⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓ ⲛ̅ϩⲉⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲟⲩ. ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲛⲉ ⲟⲛ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲓⲙⲱⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ. 6ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ⲙⲟⲟϣⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲓϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲉⲉⲣⲉ. ⲁⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϣⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱⲓ̈ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲡⲉ. 7ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲁⲩⲱ ⲁⲓ̈ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱⲓ̈. 8ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲛⲓⲙ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲕⲡⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲱϥ. 9ⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 10ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲁϥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲕ ϩⲙ̅ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ⲧⲟϣⲟⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲁⲁⲩ. 11ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ⲗⲟ ⲉⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁⲩϫⲓⲙⲟⲉⲓⲧ ⲇⲉ ϩⲏⲧ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. 12ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲟⲩⲣⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲩⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛ̅ⲇⲁⲙⲁⲥⲕⲟⲥ. 13ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ̈ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱⲓ̈ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲥⲁⲩⲗⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ. 14ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁϥⲛⲉϩⲕ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ. ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲣⲱϥ. 15ϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲥⲟⲧⲙⲟⲩ. 16ⲧⲉⲛⲟⲩ ϭⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁⲁⲁϥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅ̅ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲅ̅ⲉⲓⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅ̅ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲛ. 17ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲕⲧⲟⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ϣⲗⲏⲗ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲁⲓ̈ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲉⲕⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. 18ⲁⲓ̈ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ϭⲉⲡⲏ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲓⲙⲛ̅ⲧⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲁⲛ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧⲕ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ. 19ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲡⲉϫⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲱⲧⲡ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϩⲓⲟⲩⲉ ϩⲛ̅ⲛ̅ⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ. 20ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲉⲩⲛⲁⲡⲱϩⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛ̅ⲥⲧⲉⲫⲁⲛⲟⲥ ⲡⲉⲕⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ. ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ⲉⲓ̈ⲥⲩⲛⲉⲩⲇⲟⲕⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲓ̈ϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲛϩⲟⲓ̈ⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲛⲁϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 21ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ̈ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲛⲁϫⲟⲟⲩⲕ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϩⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲩⲟⲩⲏⲩ. 22ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲙ̅ⲙⲏⲏϣⲉ ϣⲁⲡⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓϩⲣⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ⲙⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙ̅ⲡⲕⲁϩ. ⲛ̅ϣϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲱⲛϩ̅. 23ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϥⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲛⲉⲩϩⲟⲓ̈ⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲉϫϣⲟⲉⲓϣ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲁⲏⲣ. 24ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. ⲉⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲁϣ ⲛ̅ⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲉⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 25ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲟⲙⲛ̅ⲧϥ̅ ⲇⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲟⲩⲥ. ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲥⲧⲟ ⲛⲏⲧⲛ̅ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲙⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟϥ. 26ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ. ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲟϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕ̅ⲛⲁⲁⲁϥ. ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. 27ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲛ̅ⲧⲕ̅ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉϩⲉ. 28ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ϯⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲭⲣⲏⲙⲁ ϩⲁⲧⲉⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲧⲓⲁ. ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲩϫⲡⲟⲓ̈ ⲛ̅ϩⲏⲧⲥ̅. 29ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲁϩⲱⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲛⲁϩⲉⲇⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲁϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲁϥⲙⲟⲣϥ̅ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. 30ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲱⲣϫ̅. ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ̅. ⲁϥϫⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ.
Copyright information for CopSahHorner