Acts 23

1ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓⲱⲣⲙ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓ̈ⲡⲟⲗⲓⲧⲉⲩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛ̅ⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. 2ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲉⲣⲱϩⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ. 3ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣⲁϩⲧ<ⲕ̅> ⲧϫⲟ ⲉⲧϫⲏϩ. ⲕϩⲙⲟⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲟⲕ ⲉⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲕⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲡⲁⲣⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈. 4ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲕⲥⲁϩⲟⲩ ⲙ̅ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 5ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ. ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲕϫⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲕⲗⲁⲟⲥ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ϫⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ. ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅ̅ⲟⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲛ̅ϣⲏⲣⲉ ⲙ̅ⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲉⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲙⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 7ⲡⲁⲓ̈ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲱϣ. 8ⲛ̅ⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲥⲉϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛ̅ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅. 9ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲁϣⲕⲁⲕ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙ̅ⲡⲥⲁ ⲛ̅ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ. ⲁⲩⲙⲓϣⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲛ̅ϭⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲉⲓ̈ⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲡ̅ⲛ̅ⲁ̅ ⲏ̅ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲧⲣⲉⲛϯ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. 10ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛ̅ⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛ̅ⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛ̅ⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ⲁⲩⲱ ⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 11ϩⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ̅ ϩⲓϫⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ. ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛ̅ϩⲏⲧ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲧⲁⲕⲣⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ϩⲁⲡⲥ̅ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲕⲣ̅ⲙⲛ̅ⲧⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ϩⲛ̅ⲧⲕⲉϩⲣⲱⲙⲏ. 12ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϩⲟⲓ̈ⲛⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲟⲩⲱⲙ. ⲟⲩⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲥⲱ. ϣⲁⲛⲧⲛ̅ϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 13ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲁⲛⲁϣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 14ⲛⲁⲓ̈ ϭⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ̈ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲁⲛⲁϣ ⲁⲛⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲧⲉⲡⲗⲁⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲛ̅ϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 15ⲧⲛ̅ⲥⲟⲡⲥ̅ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲱⲧⲛ̅ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛ̅ⲣ̅ⲡⲁⲓ̈ ⲛⲁⲛ. ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲉⲧⲛ̅ϫⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲧⲉⲧⲛ̅ⲙⲏⲧⲉ. ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩϥ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲛⲉⲧϥ̅ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲧⲛ̅ⲥⲃ̅ⲧⲱⲧ. ⲙ̅ⲡⲁⲧϥ̅ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. 16ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ̅ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉⲡⲉⲩⲕⲣⲟϥ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 17ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩⲁ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲡⲉⲓ̈ϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲟⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟϥ. 18ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲡⲉⲧⲙⲏⲣ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲧ̅ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲉⲩⲛ̅ⲧϥ̅ⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲕ. 19ⲁⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ̅ ⲉⲩⲥⲁ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲕϥ̅ ⲉϫⲟⲟϥ ⲉⲣⲟⲓ̈. 20ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲥⲥⲉ ⲉⲥⲉⲡⲥⲱⲡⲕ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲛ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϣⲓⲛⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. 21ⲛ̅ⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲥⲱⲧⲙ̅ ⲛⲁⲩ. ⲥⲉϭⲟⲣϭ̅ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓϩⲟⲩⲟ ⲉϩⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲱⲣⲕ̅ ⲛ̅ⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲟⲩⲱⲙ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲥⲱ ϣⲁⲛⲧⲟⲩϩⲱⲧⲃ̅ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲥⲉⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲩϭⲱϣⲧ̅ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲕ̅ϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ. 22ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡϩⲣ̅ϣⲓⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲣ̅ϫⲟⲟⲥ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲕⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲉⲛⲁⲓ̈. 23ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛ̅ⲛ̅ϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲥⲃ̅ⲧⲉϣⲏⲧ ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ϣⲉ ⲛ̅ϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲏⲧ ⲛ̅ϥⲁⲓ̈ⲙⲉⲣⲉϩ ϫⲓⲛⲛ̅ϫⲡ̅ϣⲟⲙⲧⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ. 24ⲁⲩⲱ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲧⲃ̅ⲛⲟⲟⲩⲉ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛ̅ⲥⲉϫⲓⲧϥ̅ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. 25ⲉⲁϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲧⲩⲡⲟⲥ. 26ⲕⲗⲁⲩⲇⲓⲟⲥ ⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲭⲁⲓⲣⲉ. 27ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϭⲟⲡϥ̅ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϩⲟⲧⲃⲉϥ. ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉϫⲱϥ ⲙⲛ̅ⲡⲉⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ. ⲛⲧⲉⲣⲓⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ. ⲁⲓ̈ⲧⲟⲩϫⲟϥ 28ⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ⲉⲥⲟⲩⲛ̅ⲧⲗⲟⲓ̈ϭⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ̅. ⲁⲓ̈ϫⲓⲧϥ̅ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲉⲩⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ. 29ⲁⲓ̈ϭⲛ̅ⲧⲥ̅ ⲉⲩⲉⲅⲕⲁⲗⲉⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲩⲛⲟⲙⲟⲥ. ⲉⲙⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲁⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲏ̅ ⲙⲣ̅ⲣⲉ. 30ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲧⲁⲙⲟⲓ̈ ⲇⲉ ⲉⲩⲕⲣⲟϥ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲛ̅ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲓ̈ⲧⲁⲩⲟϥ ϣⲁⲣⲟⲕ. ⲉⲓ̈ⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ⲛ̅ⲛⲉϥⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 31ⲙ̅ⲙⲁⲧⲟⲓ̈ ϭⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩ<ⲉϩ>ⲥⲁϩⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲛ̅ⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲛ̅ⲧϥ̅ ⲉⲁⲛⲧⲓⲡⲁⲧⲣⲓⲥ. 32ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲣⲉⲛ̅ϩⲓⲡⲡⲉⲩⲥ ⲃⲱⲕ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ. 33ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲁⲩϯⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ ⲙ̅ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁⲩⲡⲁⲣϩⲓⲥⲧⲁ ⲛⲁϥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 34ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲟϣⲥ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲁϣ ⲛ̅ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛ̅ⲧⲕⲓⲗⲓⲕⲓⲁ. 35ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲱⲟⲩ ⲛ̅ϭⲓⲛⲉⲕⲕⲁⲧⲏⲅⲟ<ⲣⲟ>ⲥ. ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙ̅ⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ.
Copyright information for CopSahHorner