Acts 24

1ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϯⲟⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ. ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲟⲩϩⲣⲏⲧⲱⲣ ϫⲉ ⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲙ̅ⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ. 2ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲛ̅ϭⲓⲧⲉⲣⲧⲩⲗⲗⲟⲥ. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ̅. ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛ̅ⲧⲉⲕⲡⲣⲟⲛⲟⲓⲁ 3ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲡⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲥⲧⲟⲥ. ⲥⲉⲧⲁⲓ̈ⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙ̅ⲙⲁ ⲛⲓⲙ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛ̅ϩⲙⲟⲧ. 4ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲛϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ. ϯⲥⲟⲡⲥ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲧⲣⲉⲕⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲉⲕⲙⲛ̅ⲧϩⲁⲕ. 5ⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲉϥⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧϩⲛ̅ⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ. ⲉⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲛ̅ⲑⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ. 6ⲁϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲉϫⲱϩⲙ̅ ⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ. 7[ ] 8ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 9ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲩϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲥⲙⲟⲛⲧ̅ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ. 10ⲁⲫⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲱⲣⲙ̅ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϣⲁϫⲉ. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲓⲥϩⲁϩ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲕⲟ ⲛ̅ⲣⲉϥϯϩⲁⲡ ⲉⲡⲉⲓ̈ϩⲉⲑⲛⲟⲥ. ϩⲛ̅ⲟⲩⲙ̅ⲧⲟⲛ ϭⲉ ⲛ̅ϩⲏⲧ ϯⲛⲁϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ̈. 11ⲉⲩⲛ̅ϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲕ ⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲛ̅ⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲓ̈ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ̅. 12ⲁⲩⲱ ⲙ̅ⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲁ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲏ̅ ⲉⲓ̈ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. 13ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛ̅ϣϭⲟⲙ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲟⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲟⲩ. 14ϯϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲁⲕ ⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ϫⲉ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲓⲣⲉⲥⲓⲥ. ⲉⲓ̈ϣⲙ̅ϣⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲓ̈ϩⲉ ⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛ̅ⲛⲁⲉⲓⲟⲧⲉ. ⲉⲓ̈ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ. 15ⲉⲟⲩⲛⲧⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲛ̅ⲟⲩϩⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ. ⲧⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ϭⲱϣⲧ̅ ϩⲏⲧⲥ̅. ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛ̅ⲛ̅ⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛ̅ⲁⲇⲓⲕⲟⲥ. 16ⲉⲁⲓ̈ⲁⲥⲕⲓ ϩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲁⲓ̈. ⲉⲧⲣⲁⲕⲱ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲟⲩⲥⲩⲛⲉⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲁϫⲛ̅ϫⲣⲟⲡ ⲛ̅ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲙ̅ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ. 17ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲓ̈ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲡⲁϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ϩⲉⲛⲙⲛ̅ⲧⲛⲁ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ. 18ϩⲛ̅ⲛⲁⲓ̈ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲓ̈ ϩⲙ̅ⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲉⲓ̈ⲧⲃ̅ⲃⲟ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲛ. ⲟⲩⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ̅ ⲁⲛ ⲛ̅ϭⲓϩⲉⲛⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲁⲥⲓⲁ. 19ⲛⲁⲓ̈ ⲉϣϣⲉ ⲉⲩϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛⲧⲟⲩⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲓ̈. 20ⲏ̅ ⲙ̅ⲙⲟⲛ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲟⲩϫⲟⲟⲥ. ϫⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲙ̅ⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛ̅ⲧⲁⲩϩⲉ ⲉⲁϣ ⲛ̅ϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅ ⲛ̅ϩⲏⲧ. 21ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓ̈ⲥⲙⲏ ⲛ̅ⲟⲩⲱⲧ ⲛ̅ⲧⲁⲓ̈ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ⲉⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲛ̅ⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ. ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲟⲟⲩ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲉⲧⲃⲉⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ. 22ⲫⲏⲗⲓⲝ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲛⲁⲓ̈ ⲁϥⲛⲉϫⲫⲱⲃ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ. ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲛ̅ⲟⲩⲱⲣϫ̅. ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲩⲥⲓⲁⲥ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉⲓ ϯⲛⲁⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲱⲧⲛ̅. 23ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲇⲉ ⲙ̅ⲡϩⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲙ̅ⲙⲟⲕϩϥ̅. ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲧⲙ̅ⲕⲱⲗⲩⲉ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙ̅ϣⲙ̅ϣⲏⲧϥ̅. ⲏ̅ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲁϥ. 24ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲗⲓⲝ ⲙⲛ̅ⲧⲣⲟⲩⲥⲓⲗⲗⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲩⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲭ̅ⲥ̅ ⲓ̅ⲥ̅. 25ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲁⲧⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ. ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲗⲓⲝ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ. ⲉⲓ̈ϣⲁⲛϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱⲕ. 26ϩⲁⲙⲁ ⲧⲉ ⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϯϩⲉⲛⲭⲣⲏⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲃⲟⲗϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲛⲉϥⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲛ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ⲥⲟⲡ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙ̅ⲙⲁϥ. 27ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲇⲉ ⲥⲛ̅ⲧⲉ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛ̅ⲧⲉⲫⲏⲗⲓⲝ. ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛ̅ϭⲓⲡⲟⲣⲕⲓⲟⲥ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ. ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲗⲓⲝ ⲉϯ ⲛ̅ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁϥⲕⲁⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ.
Copyright information for CopSahHorner