Acts 25

1ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲧⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲁ ⲙⲛ̅ⲛ̅ⲥⲁϣⲟⲙⲛ̅ⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ. ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲏ̅ⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. 2ⲛⲓⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲛⲟϭ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲁⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ. 3ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ̅. ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲛ̅ⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲛ̅ⲧⲟⲟⲧϥ̅. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲧⲛ̅ⲛⲟⲟⲩ ⲛ̅ⲥⲱϥ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲉⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ. 4ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϩⲛ̅ⲧⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϩⲛ̅ⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ. 5ⲛⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲟⲩ ⲛ̅ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲥⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ. ⲉϣϫⲉⲟⲩⲛϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. 6ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲣ̅ⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲏ̅ ⲙⲏⲧ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 7ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲉⲩϫⲱ ⲛ̅ϩ̅ⲉⲛⲛⲟϭ ⲛ̅ⲁⲓⲧⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲩϩⲟⲣϣ̅. ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲙⲡⲟⲩϣϭⲙ̅ϭⲟⲙ ⲉⲧⲁϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ 8ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲉϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ⲛⲟⲃⲉ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲟⲩⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ. ⲟⲩⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲣ̅ⲣⲟ. 9ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ϩⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈. 10ⲡⲉϫⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓ̈ⲁϩⲉⲣⲁⲧ ϩⲓⲡⲃⲏⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲡⲁⲓ̈ ⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϫⲓϩⲁⲡ ϩⲓⲱⲱϥ. ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲅⲁⲣ ⲙ̅ⲡⲓϫⲓⲧⲟⲩ ⲛ̅ϭⲟⲛⲥ̅ ⲗⲁⲁⲩ. ⲛ̅ⲑⲉ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ 11ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓ̈ⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲛ̅ⲟⲩϫⲓⲛϭⲟⲛⲥ̅. ⲏ̅ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲛⲉⲓ̈ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲁⲛ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡⲓⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛ̅ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ̈ ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ. ⲙ̅ⲙⲛ̅ϭⲟⲙ ⲛ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲉⲭⲁⲣⲓⲍⲉ ⲙ̅ⲙⲟⲓ̈ ⲛⲁⲩ ϯⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. 12ⲧⲟⲧⲉ ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛ̅ⲡⲉϥⲣⲉϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ̅ ϫⲉ ⲁⲕⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲉⲕⲉⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. 13ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ. ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ. ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲕⲁⲓⲥⲁⲣⲓⲁ ⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙ̅ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ. 14ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲣ̅ϩⲁϩ ⲛ̅ϩⲟⲟⲩ ⲙ̅ⲙⲁⲩ. ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲫⲱⲃ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲫⲏⲗⲓⲝ ⲕⲁⲁϥ ⲉϥⲙⲏⲣ. 15ⲡⲁⲓ̈ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲓⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈-ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲁⲩⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲓ̈ ⲛ̅ϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈. ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ̅. 16ⲁⲓ̈ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙ̅ⲡⲥⲱⲛⲧ̅ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛ̅ⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉϯ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙ̅ⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲕⲟϥ. ⲙ̅ⲡⲁⲧⲉⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ ⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲉϥⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ. ⲉⲧⲣⲉϥϭⲛ̅ⲑⲉ ⲛ̅ⲟⲩⲱϣⲃ̅ ⲟⲩⲃⲉⲧⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ. 17ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ ⲙ̅ⲡⲓⲛⲉϫⲡϩⲱⲃ ⲁⲓ̈ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲣⲱⲙⲉ. 18ⲛ̅ⲧⲉⲣⲟⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛ̅ϭⲓⲛ̅ⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲟⲥ. ⲙ̅ⲡⲟⲩⲧⲁϩⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ̅ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲛ̅ⲑⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓ̈ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟⲥ. 19ⲁⲗⲗⲁ ϩⲉⲛⲍⲏⲧⲏⲙⲁ ⲛⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲡⲉⲩϣⲙ̅ϣⲉ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛ̅ⲧⲁⲩⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ. ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲓ̅ⲥ̅ ⲉⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ϫⲱ ⲙ̅ⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲟⲛϩ̅. 20ⲉⲓ̈ⲁⲡⲟⲣⲣⲓ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲫⲁⲡ ⲛ̅ⲛⲉⲓ̈ϣⲁϫⲉ. ⲁⲓ̈ϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ̈ ⲉⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ ⲉϫⲓϩⲁⲡ ⲛⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ̈. 21ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲩⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲫⲁⲡ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. ⲁⲓ̈ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲛϯϫⲟⲟⲩϥ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ. 22ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙ̅ⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓ̈ⲟⲩⲱϣ ϩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ. ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲕⲉⲥⲱⲧⲙ̅ ⲉⲣⲟϥ. 23ⲙ̅ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛ̅ϭⲓⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲃⲉⲣⲉⲛⲓⲕⲏ ⲙⲛ̅ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙ̅ⲫⲁⲛⲧⲁⲥⲓⲁ. ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲛ̅ϯϩⲁⲡ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲙⲛ̅ϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲣⲙ̅ⲙⲁⲟ ⲛ̅ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ. ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲡⲁⲩⲗⲟⲥ. 24ⲡⲉϫⲁϥ ⲛ̅ϭⲓⲫⲏⲥⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁⲥ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛ̅ⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲧⲉⲧⲛ̅ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓ̈ⲣⲱⲙⲉ ⲛ̅ⲧⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ̅ ⲛ̅ⲛ̅ⲓ̈ⲟⲩⲇⲁⲓ̈ ⲥⲙ̅ⲙⲉ ⲛⲁⲓ̈ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅ ϩⲛ̅ⲑⲓ̅ⲗ̅ⲏ̅ⲙ. ⲁⲩⲱ ϩⲙ̅ⲡⲉⲓ̈ⲙⲁ. ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛ̅ϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲱⲛϩ̅ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ. 25ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲓ̈ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϣϫⲉⲙ̅ⲡϥ̅ⲣ̅ⲗⲁⲁⲩ ⲛ̅ϩⲱⲃ ⲉϥⲙ̅ⲡϣⲁ ⲙ̅ⲡⲙⲟⲩ. ⲛ̅ⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛ̅ⲧⲉⲣⲉϥⲉⲡⲓⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲓ̈ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉϫⲟⲟⲩϥ. 26ⲉⲙⲛ̅ϯⲟⲩϩⲱⲃ ⲇⲉ ⲙ̅ⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲣϫ̅ ⲉⲥϩⲁⲓ̈ ⲙ̅ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ̅. ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ̈ ⲁⲓ̈ⲛⲧ̅ϥ̅ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ̅. ⲛ̅ϩⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲕ̅ ⲡⲣ̅ⲣⲟ ⲁⲅⲣⲓⲡⲡⲁ. ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙ̅ⲙⲟϥ. ⲧⲁϭⲙ̅ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲁϩϥ̅. 27ⲛ̅ⲟⲩϩⲱⲃ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉϣϣⲉ ⲛ̅ⲛⲁϩⲣⲁⲓ̈. ⲉϫⲉⲩⲟⲩⲁ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲙ̅ⲡⲓⲥⲉϩⲛⲉϥⲕⲉⲁⲓⲧⲓⲁ.
Copyright information for CopSahHorner